U talijanskom gradu Rimini održan je partnerski sastanak projekta MARLESS na kojem su, uz cjelokupan partnerski konzorcij, sudjelovali i predstavnici Regionalne agencije DUNEA.

Tijekom sastanka, predstavljeni su do sada postignuti rezultati te razrađena daljnja dinamika provedbe, kako bi se osiguralo ostvarenje projektnih ciljeva i svih isporučevina predviđenih prijavnim obrascem. Osim koordinacijskog sastanka partnera, organiziran je i posjet utočištu za ozlijeđene morske kornjače u gradu Riccione kojeg vodi Fondazione Cetacea. Utočište se financira iz EU projekata kao i individualnih donacija, a trenutno skrbi o 15 jedinki.

Projektom MARLESS posebno se želi skrenuti pozornost na ogromne količine plastike koja se nalazi u našem podmorju i na plažama, a isti se rješava konkretnim akcijama na šest pilot područja. Tako stručnjaci sa Sveučilišta u Dubrovniku na području naše županije rade na razvoju autonomne robotske mreže za prikupljanje otpada s morske površine, dok Regionalna agencija DUNEA u ulozi županijskog komunikatora projekta, kroz osmišljenu promotivnu kampanju i slogan “Kreni u novi dan promjenom”, želi potaknuti građane na promišljanje korištenja održivih opcija u svakodnevnom životu i izbjegavanju jednokratnih proizvoda.

Jedan od osnovnih MARLESS ciljeva je jačanje akcija i prekogranične suradnje između Italije i Hrvatske sa ciljem smanjenja količine otpada u Jadranskom moru. Kako bi se nastavile projektne akcije u budućnosti i eventualno proširile van samog programskog područja Italija-Hrvatska, ovom prigodom Sveučilište u Bologni održalo je trening za sudionike na temu pripreme projekata za novi LIFE poziv, čije su glavne postavke na temu zaštite okoliša s posebnim fokusom na kružnu ekonomiju, kao jedan od mogućih programa za prijavu nastvaka ove projektne incijative.

Projekt MARLESS prijavljen je i odobren kroz strateški poziv programa INTERREG Italija-Hrvatska 2014-2020., a nositelj projekta je Regionalna agencija za zaštitu okoliša i prevenciju regije Veneto (IT) uz još 12 regionalnih i nacionalnih partnera s hrvatske i talijanske strane. Zahvaljujući ovom projektu, za područje Dubrovačko-neretvanske županije osigurano je 4,5 milijuna kuna, s Regionalnom agencijom DUNEA i Sveučilištem u Dubrovniku kao dijelom partnerskog konzorcija, među kojima su još Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (HR), Regija Friuli Venezia Giulia (IT), Cetacea Foudation (IT), Sveučilište u Bologni (IT), Institut Ruđer Bošković (HR), Istarska županija (HR), Istarska regionalna energetska agencija IRENA (HR), Regija Apulija (IT), Regija Veneto (IT) i Regija Emilia-Romagna (IT). Ukupna vrijednost projekta je 31.835,445,00 milijuna kuna, od kojih 85 % u iznosu od 27.060,128,00 milijuna kuna sufinancira Europski fond za regionalni razvoj. Predviđeno trajanje projekta je kraj prosinca 2022. godine.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here