Gradonačelnik Franković obišao prostore društva TUP d.d.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković sa suradnicama, direktoricom društva UTD Ragusa Marijom Šimunović, pročelnicom Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Paulom Pikunić Vugdelijom i pročelnicom Upravnog odjela za kulturu i baštinu Julijanom Antić Brautović obišao je danas sve prostore u vlasništvu društva TUP d.d. Uz upravnu zgradu i proizvodne hale u Gružu u obuhvatu od 9.000 kvadratnih metara, obišli su i nekretninu na području Solituda te skladišne prostore u Komolcu koji se protežu na čak 14.000 kvadratnih metara.

Po realizaciji otkupa dionica Tvornice ugljenografitnih i elektrokontaktnih proizvoda TUP d.d. Grad će gospodariti iznimno vrijednim prostorom u kojem će se u skoroj budućnosti razviti cijeli niz dodatnih javnih sadržaja, istaknuto je ovom prigodom.

“Prostor je uistinu impresivan i u njemu mogu realizirati brojni društveni, komercijalni, skladišni i drugi sadržaji. Upravo iz svih navedenih razloga potpuno je opravdana kupnja TUP-a kao jednog od područja s velikim potencijalom, stoga je potpuno neshvatljiva izjava pojedinih oporbenih političara koji smatraju da bi se zbog činjenice što će se UTD Ragusa kreditno zadužiti trebalo odustati od navedenog. Vrijednost nekretnina koju bi Grad putem društva dobio je višestruko veća od iznosa kredita kojeg će UTD Ragusa podići za kupnju TUP-a. „ – rekao je gradonačelnik Franković prilikom obilaska prostora.

Podsjetimo, ugovor o postupcima i načinu otkupa dionica Tvornice ugljenografitnih i elektrokontaktnih proizvoda TUP d.d. i poslovnih udjela Elektrocarbon ESOP d.o.o. potpisan je 24. siječnja, a detaljna analiza koja je prethodila pokretanju kupoprodajnog postupka pokazala je financijsku opravdanost kupovine dioničkog društva te će iz najmova društava UTD Ragusa i TUP d.d. financirati kredit za otkup. Rok u kojem UTD Ragusa mora ispuniti svoju obvezu kupnje dionica je 31. ožujka 2022.

Uz preuzimanje većinskog vlasništva nad Lukom Dubrovnik, stjecanje vlasništva nad ovim društvom na značajnoj lokaciji ima stratešku ulogu u budućem razvoju Grada Dubrovnika, ponajprije u kontekstu planiranog intermodalnog urbanog centra Grada Dubrovnika na prostoru od Batahovine do Robne kuće Minčeta koji će obuhvatiti i novi cruise terminal za goste na kružnim putovanjima.

Sastanak predstavnika udruga osoba s invaliditetom i gradskih kotara na temu mobilnosti i pristupačnosti

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković susreo se danas s predstavnicima gradskih kotara i udruga koje skrbe o osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju, a sastanku su prisustvovali i pročelnici upravnih odjela Grada Dubrovnika koji se unutar svojih djelokruga dotiču prava osoba s invaliditetom odnosno koji svojim aktivnostima i projektima mogu unaprijediti kvalitetu života i rada osoba s invaliditetom i osigurati uvjete za njihovo snažnije društveno uključivanje.

Sastanak predstavnika Grada i mjesne samouprave s udrugama održan je na temu realizacije Mjere 6.5.1. Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021. do 2025., a koja je prošle godine donesena u partnerskom odnosu s udrugama. Naime, navedena mjera odnosi se upravo na osiguravanje pristupačnosti područja značajnih za neovisno kretanje i komunikaciju osoba s invaliditetom.

Inicijatorica sastanka Patricija Švaljek, voditeljica Društva multiple skleroze Dubrovačko-neretvanske županije, uvodno je obrazložila da je dodatni povod sastanku bio pobliže upoznati predstavnike gradskih kotara s problematikom života osoba s invaliditetom i zahvalila na velikom odazivu.

Pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Dživo Brčić izložio je tijek aktivnosti na implementaciji predmetne mjere Strategije. Kao jedan od najvećih problema s kojim se susreću osobe s invaliditetom u smislu mobilnosti jest pristupačnost stambenim zgradama što će u narednom razdoblju trebati sustavno rješavati. Predstavnici udruga iskazali su i potrebu nabavke novog specijaliziranog kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom, što je usluga koju financira Grad Dubrovnik, a operativno provodi Libertas, a razgovaralo se i o optimizaciji same usluge s ciljem što lakšeg korištenja.

Gradonačelnik Mato Franković rekao je da će, ako postoji potreba, Grad iznaći potrebna sredstva za nabavku novog specijaliziranog vozila jer je kvalitetna i potpuna skrb o osobama s invaliditetom „naša dužnost, obaveza i ispit na kojem ne smijemo pasti“.

Privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Matilda Krile Prkoča izvijestila je o skorom provođenju natječaja za rekonstrukciju kompletne semaforske opreme na križanjima kod Doma zdravlja i kod Stadiona Lapad. Predmetnom rekonstrukcijom predviđena je i ugradnja akustičnih pješačkih tipkala za slijepe i slabovidne osobe, a koji su na stadionu Lapad postavljeni već prije dvije godine.

U suradnji s Gradskim kotarom Grad, rečeno je također, radi se na projektu postavljanja rukohvata na novim lokacijama unutar povijesne jezgre, a kako bi se olakšalo kretanje starijih i manje pokretljivih građana. Sve pojedinosti, od načina postavljanja do izgleda samih rukohvata, usuglašuju se s Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku.

Direktor javnog prijevoznika Libertas Dubrovnik Franko Mekišić izložio je aktivnosti oko uvođenja zvučnih upozorenja i vizualne najave stanica u javnom gradskom prijevozu, a što je vezano uz modernizaciju sustava naplate, na čemu Libertas sustavno radi. Testna faza implementacije sustava koji će olakšati korištenje usluge prijevoza slijepim i slabovidnim osobama očekuje se tijekom 2023. godine.

Na sastanku je također dogovoreno da će se uvesti praksa kvartalnog produženja odnosno izdavanja pokaza za javni prijevoz osoba s invaliditetom, kako bi pravo na ovu uslugu što prije mogli ostvariti novi korisnici. Govorilo se i o nastavku prilagođavanja postojećih dječjih igrališta djeci s poteškoćama u razvoju te o projektu ugradnje dizala u zgradu gradske uprave Pred Dvorom za koji je izrađena sva potrebna dokumentacija te su ishođene suglasnosti konzervatora.

Dječji vrtići Dubrovnik i gradski APOS podnijeli tužbu protiv izvođača radova zgradama POS-a II

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika i Dječji vrtići Dubrovnik podnijeli su pred Trgovačkim sudom u Dubrovniku tužbeni zahtjev prema društvu Lavčević d.d. iz Splita radi niza utvrđenih nedostataka na objektima zgrada tzv. POS-a II u Novoj Mokošici, a koje izvođač odbija otkloniti. Nedostaci kao posljedica propusta pri gradnji i nekvalitetno izvedenih radova evidentirani su u zajedničkim, ali i posebnim dijelovima zgrada uključujući stanove te poslovni prostor u vlasništvu Dječjih vrtića Dubrovnik.

Naime, u suterenu zgrade 1C, smješten je i dječji vrtić Sunce u kojem rade dvije grupe, jedna vrtićka i jedna jaslička, a u kojem su zabilježeni problemi s prodorom vode. Vlaga je vidljiva na dijelu stropa koji vlaži, a tragovi prodora vode vidljivi su s fasade, iznad prozora, pored izlaza na balkon te iza namještaja, gdje su se već stvorile i gljivice od vlaženja.

Tužitelji ističu kako tuženik nije postupio u skladu s obvezama koje je preuzeo Ugovorom o izvođenju radova i dokumentacijom na osnovu koje su se izvodili radovi. Iz tog razloga, tvrde, na građevini postoje brojni nedostaci, a koji se tiču mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, higijene, zdravlja i okoliša, sigurnosti i pristupačnosti tijekom uporabe, zaštite od buke i slično.

Sukladno nalazu i mišljenju vještaka kao dijelu tužbenog zahtjeva, može se zaključiti kako je tijekom gradnje od strane tuženika došlo do bitnih odstupanja u gradnji zgrada i stanova i nepravilnosti pri izvođenju završnih i instalaterskih radova, ali i nekvalitetno izvedenih radova koji se odnose na fasadu, instalacije i izolacije cijevi. Ističe se da navedeni nedostaci ulaze u bitne zahtjeve za građevinu u smislu higijene, zdravlja i zaštite okoliša te da je ugrožena i sigurnost u korištenju, a tijekom uporabe moguća su ozljede vlasnika i korisnika zgrade.

S obzirom na to da izvođač nije otklonio niti sanirao opisane nedostatke tužitelji u svom zahtjevu Trgovačkom sudu u Dubrovniku predlažu da presudom naloži društvu Lavčević d.d. potpunu sanaciju na nekretninama i uklanjane svih nedostataka koje navode, odnosno da tužiteljima u protivnom isplati vrijednost navedenih radova koja će se odrediti stručnim vještačenjem. Agencija i Dječji vrtići Dubrovnik traže i nadoknadu troškova za radove koje su radi otklanjanja nedostataka sami proveli putem trećih osoba, a čiji će se iznosi također specificirati nakon provedenih vještačenja.

Obnavlja se pločnik u povijesnoj jezgri

Grad Dubrovnik putem Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu nastavlja radove na sanaciji pločnika u povijesnoj jezgri. U tijeku su radovi na obnovi upalog i oštećenog kamenog pločnika u ulici Pred Dvorom obuhvata 16 metara četvornih. Ujedno se izvode i manje sanacije oštećenih pločnika i bojanje kamenih oznaka ulica unutar zidina.

Svi radovi izvode se sukladno suglasnosti Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, a na način da se nastoji zadržati što više starog, originalnog kamena. Radove izvodi ugovorni izvođač tvrtka Građevinar Quelin d.d.

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu za održavanje i popravak pločnika planirano je 600 tisuća kuna, računajući i PDV, što predstavlja povećanje u odnosu na prošlu godinu, kada je u ovu svrhu utrošeno 193 tisuće kuna.

Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu u 2021. sanirao je više oštećenja na lokacijama u povijesnoj jezgri, između ostalog u Ulici svetog Domnika, Od Puča, Zlatarskoj, Kneza Damjana Jude, Garište te na Stradunu, a u ovoj su do sada su sanirane lokacije ispod Zvonika na Stradunu, kod crkve Sv. Josipa u ulici Od Puča i kameni stupovi na Brsaljama.

Objavljeni javni pozivi za predlaganje projekata iz područja skrbi o udrugama civilnog društva vrijedni više od milijun kuna

Grad Dubrovnik objavio je javne pozive za predlaganje projekata iz područja skrbi o obitelji, skrbi o djeci te javni poziv za predlaganje programa i projekata u području skrbi o mladima za 2022. godinu. Objavljen je i godišnji javni poziv za predlaganje programa iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata kao i poziv za programe iz područja skrbi o udrugama proizašlim iz Drugog svjetskog rata i poratnog razdoblja. Ukupna vrijednost navedenih javnih poziva iznosi 1.155.000,00 kuna.

Javni poziv za predlaganje programa i projekata u području skrbi o mladima za 2022. godinu iznosi 450 tisuća kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji udruga ili druga organizacija civilnog društva može ostvariti po pojedinom programu/projektu je pet tisuća kuna, dok je najveći iznos 255 tisuća. Prioritetna područja ovog javnog poziva su razvoj Centra za mlade i razvoj mreže klubova mladih na cijelom dubrovačkom području.

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva u području skrbi o obitelji iznosi 150 tisuća kuna s najmanjim iznosom pet tisuća kuna i najvećim 150 tisuća kuna po programu/projektu. Navedeni javni poziv temelji se na razvoju sustava sprječavanja nasilja u zajednici, skrbi o žrtvama te rada s počiniteljima nasilja. Ovakav sustavan i komplementaran pristup proizašao je iz projekta BON koji je provodila udruga DEŠA u partnerstvu s Gradom Dubrovnikom.

Vrijednost Javnog poziva u području skrbi o djeci iznosi 100 tisuća kuna. Iznosi koje udruga ili druga organizacija civilnog društva može ostvariti po pojedinom programu/projektu kreću se od pet do pedeset tisuća kuna, ovisno o prioritetnom području ovog Javnog poziva. Svoje ciljeve Javni poziv temelji prvenstveno na Akciji gradovi i općine prijatelji djece te pozitivnim državnim propisima kojima se regulira skrb za djecu.

Javni poziv za predlaganje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata za 2022. vrijedan je 380 tisuća kuna i ima dva prioritetna područja: Zajedno u ratu – zajedno u miru i Centar za branitelje. U prvom prioritetnom području iznosom od 280 tisuća kuna financirat će se do 20 programa, projekata i manifestacija. Kako je na prošlotjednom sastanku s predstavnicima braniteljskih udruga i udruga proisteklih iz Domovinskog rata pojasnio pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Dživo Brčić, prijava na javni poziv je pojednostavljena, a planirana sredstva za sufinanciranje projekata i programa su povećana. U drugom prioritetnom području iznosom od 100 tisuća kuna sufinanciraju se administrativni, organizacijski i drugi izdaci obilježavanja značajnijih datuma iz Domovinskog rata.

Javnim pozivom za programe, projekte i manifestacije iz područja skrbi o udrugama proizašlim iz Drugog svjetskog rata i poratnog razdoblja predviđena su ukupna sredstva u iznosu od 75 tisuća kuna.

Svi detalji navedenih javnih poziva s potrebnom dokumentacijom, uključujući upute za prijavitelje, obrasce za prijavu i kriterije za bodovanje dostupni su na web stranici Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika. Natječajna dokumentacija može se preuzeti i u Upravnom odjelu na adresi Iva Vojnovića 31.

Moderna, LED rasvjeta igralištu na Pelinama

Najljepše vanjsko košarkaško igralište na svijetu, ono na Pelinama u povijesnoj jezgri, dobilo je novu LED rasvjetu. Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika obavio je montažu reflektora na igralištu, kojima je zamijenjena stara, dotrajala rasvjeta.

Radi se o 15 reflektora koje je donirala španjolska tvrtka Prilux International. Osvjetljenje je izrađeno po svjetlo-tehničkom proračunu isključivo za navedeno igralište, poštujući sve norme zaštite od svjetlosnog onečišćenja.

Vrijednost ove donacije Gradu Dubrovniku iznosi oko 27.000,00 kuna.

Sastanak za budući Centar za pružanje usluga u zajednici

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković, sa suradnicima, sastao se danas s predstavnicima roditelja djece s poteškoćama iz spektra autizma i predstavio dosadašnje aktivnosti vezane uz uspostavu Centra za pružanje usluga u zajednici, namijenjenog djeci s teškoćama u razvoju i osobama s intelektualnim poteškoćama iznad 21 godine života. Na taj se način želi riješiti dugotrajni problem povremenog i dugotrajnog smještaja osoba s invaliditetom, posebice osoba s poremećajima iz autističnog spektra, te osigurati stručno i kvalitetno pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom. Kako je naglasio gradonačelnik Franković, Centar bi trebao biti dugoročno i sveobuhvatno rješenje koje će svojim korisnicima omogućiti kvalitetniji život u zajednici.

Pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Dživo Brčić istaknuo je neke od usluga koje bi budući Centar trebao pružati djeci i mladeži s teškoćama u razvoju (od 0-21 godine života) poput poludnevnog ili cjelodnevnog boravka, psihosocijalne podrške, rane intervencije, kao i usluge odraslim osobama s tjelesnim oštećenjima, osjetilnim, intelektualnim, mentalnim oštećenjima, poremećajima autističnog spektra i s višestrukim oštećenjima, poput usluge smještaja i cjelodnevnog boravka, a što su roditelji naglašavali kao najveći problem s kojim se trenutačno susreću.

Kako je istaknula pročelnica Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Paula Pikunić Vugdelija, Centar bi se trebao graditi na zemljištu u Orašcu, površine od oko 22.000 četvornih metara, što predstavlja dovoljno prostora za razvoj svih planiranih sadržaja. Riječ je o državnom zemljištu za koji postoji dogovor s Vladom RH o darovanju Gradu Dubrovniku za realizaciju ovog projekta.

Sastanku je prisustvovao i arhitekt Bruno Rechner, koji ima veliko iskustvo rada na ovakvim i sličnim projektima i koji je istaknuo kako će, uz stručnjake, u procesu biti važna uloga roditelja s kojima će se definirati potrebe, koje će potom oblikovati cjelinu. Prijedloge idejnih rješenja arhitekt Rechner predstavit će kroz dva mjeseca, a potom i idejni projekt po odabranom rješenju.

Ovaj projekt Grada Dubrovnika, koji se razvija u suradnji s Dubrovačko-neretvanskom županijom, ima i podršku resornog Ministarstva koje će pružiti zakonodavni upravljački okvir, a sredstva za njegovu izgradnju i opremanje Grad će osigurati kroz dostupne EU fondove.

Predstavnici roditelja na današnjem su sastanku izrazili zadovoljstvo dosadašnjim tijekom projekta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here