Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Zatona Mali i naselja predstavljen je stanovnicima, koji su jednoglasno podržali pokretanje izrade Plana. Vlada RH i službeno je povjerila provedbu Plana upravljanja Zavodu za obnovu Dubrovnika. Ovoga tjedna ovršen je i Razvoj golf te su dužni bez odlaganja predati tvrđavu Imperijal Gradu Dubrovniku. U tijeku su radovi na zamjeni drvenih gredica na mostu na Vratima od Ploča i sanacije kamene grede na Vratima od Ponte u starom gradskom portu. Gradonačelnik Mato Franković sa suradnicima održao je prvi službeni sastanak s novim dubrovačkim biskupom mons. Rokom Glasnovićem i suradnicima. Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković danas je sa suradnicima obišao gradilište projekta Rekonstrukcije hotela Gruž u dom za starije i nemoćne osobe – tipa hotel, gdje je u tijeku gradnja prvog doma umirovljenika u Dubrovniku nakon 51 godine.  Ovoga tjedna gradonačelnik Franković, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo i pročelnica Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Paula Pikunić Vugdelija sastali su se s predstavnicima Gradskog kotara Komolac na temu projekata planiranih u ovom dijelu grada.

Stanovnici Malog Zatona i Bunice jednoglasno za pokretanje izrade UPU-a

Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Zaton Mali i naselja Bunica predstavljen je jučer mještanima Malog Zatona i Bunice u gradskoj vijećnici, a prezentaciji je nazočio gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković te predsjednik Mjesnog odbora Zaton Emilio Puljizević.

U svom izlaganju pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Božo Benić obrazložio je zakonski okvir i razloge pokretanja procedure izrade UPU-a. Istaknuo je kako se zona obuhvata ovog plana odnosi na, uglavnom neizgrađeno i neuređeno građevinsko područje naselja koje je kao takvo definirano još Prostornim planom uređenja Grada Dubrovnika 2005. godine. Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i dopuni Prostornog plana uređenja iz 2015. godine, ishođenju akata za gradnju na ovom području nije moguće pristupiti prije izrade i donošenja UPU-a, kojim bi se, uz ostalo, definirala osnovna prometna, komunalna i druga infrastrukturna rješenja. Uvjeti gradnje pritom moraju slijediti smjernice Prostornog plana uređenja kao plana višeg reda. Također, u sklopu izrade plana potrebno je provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, čiji se rezultati i smjernice u konačnici moraju integrirati u plansko rješenje.

Na kraju prezentacije predstavnici nadležnog upravnog odjela odgovarali su na pitanja, nakon čega su okupljeni mještani na upit gradonačelnika da se izjasne dizanjem ruku jesu li suglasni da se prijedlog Odluke o izradi UPU-a uputi na sljedeću sjednicu Gradskog vijeća jednoglasno dali svoju potporu pokretanju izrade UPU-a.

Vlada RH i službeno povjerila provedbu Plana upravljanja Zavodu za obnovu Dubrovnika

Vlada Republike Hrvatske na jučer održanoj sjednici usvojila je zaključke o prihvaćanju Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2022. godinu i o izmjenama Ugovora o međusobnim odnosima osnivača Zavoda za obnovu Dubrovnik temeljem kojeg se i formalno Zavodu za obnovu Dubrovnika povjerava koordinacija provedbe Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a.

Time su se stekli formalni uvjeti da Zavod započne s koordinacijom provedbe plana, pri čemu je uspostavljanje upravljačke komisije jedna od prvih aktivnosti. Naime, upravljačka komisija vodit će brigu za očuvanjem i održivim razvojem svjetskog dobra u korist boljitka zajednice poštujući izvanrednu univerzalnu vrijednost te ukupni integritet i autentičnost prostora. Kroz rad dvaju tijela – upravnog i izvršnog odbora, u kojima je osigurano sudjelovanje predstavnika svih ključnih dionika, osigurat će se neposredna primjena plana, odnosno provođenje aktivnosti akcijskog plana.

Podsjetimo, na 38. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održanoj 1. travnja 2021. jednoglasno je usvojen Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a  “Starim gradom Dubrovnikom”, strateški dokument nulte kategorije koji dosad za područje Dubrovnika nije postojao. Grad Dubrovnik je jedini grad u Republici Hrvatskoj koji ima konzervatorsku podlogu sa svim smjernicama koje će u konačnosti rezultirati mjerom i održivim razvojem, a predviđeni rok provedbe Plana je do 2026. godine.

Zamjenica gradonačelnika Tepšić sudjelovala na konferenciji gradonačelnika Mediterana u Firenzi

Zamjenica gradonačelnika Jelka Tepšić i pročelnica Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Zrinka Raguž sudjelovale su u talijanskom gradu Firenzi na međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Florence Mediterranean Mayors Forum” održanoj od petka 25. do nedjelje 27. veljače.

Ključne teme trodnevne konferencije koja je okupila sedamdesetak gradonačelnika kao i druge sudionike iz javnog, kulturnog i crkvenog života bile su usmjerene na razvoj Mediteranskog područja kroz suradnju gradova, te promicanje daljnje suradnje, dijaloga te očuvanja mirnog ozračja na europskom tlu obzirom na aktualna ratna zbivanja između Rusije i Ukrajine. 

Na konferenciji u Firenzi sudionici su također raspravljali o postupanju i proaktivnom reagiranju država i gradova nakon pandemije COVID -19, zelenoj transformaciji, energetskoj održivosti i migracijama.

Uz zamjenicu dubrovačkog gradonačelnika Jelku Tepšić, Firentinskom forumu nazočili su gradonačelnici Zagreba, Splita, Rijeke, Zadra i Pule.

Važno je za spomenuti, kako se u sklopu susreta gradonačelnika Mediteranskih gradova, održala i Talijanska episkopalna konferencija, na kojoj su biskupi i kardinali razgovarali o pravima i dužnostima vjerskih zajednica u gradovima, kao i ulozi vjere i crkve u društvenom, političkom i gospodarskom životu.

Posljednjeg dana međunarodne konferencije predstavljena je “Firentinska Deklaracija”  koju su jednoglasno podržali i potpisali svi sudionici, a koja je temeljena na postulatima mira, interkulturalnom dijalogu i suradnji gradova na Mediteranu.

Ovršen Razvoj golf, dužni su bez odgađanja predati tvrđavu Imperijal Gradu

Rješavajući po zahtjevu Grada Dubrovnika Općinski sud u Dubrovniku odredio je ovrhu društvu Razvoj golf d.o.o. u predmetu tvrđave Imperijal na Srđu.

Prema rješenju o ovrsi od 25. veljače ovršenik je dužan, bez odgađanja, navedenu nekretninu osloboditi od osoba i stvari te je predati u posjed Gradu Dubrovniku.

Podsjetimo, Grad Dubrovnik krajem siječnja pokrenuo je na Općinskom sudu u Dubrovniku ovršni postupak nad tvrtkom Razvoj golf d.o.o. radi predaje u posjed tvrđave Imperijal na Srđu, a koja je bila predmet ugovora o koncesiji raskinutog 4. lipnja 2020. godine. Grad je prethodno mirnim putem od navedenog društva zatražio povrat nekretnine u posjed, no bez uspjeha. Stoga je kao idući pravni korak pokrenut ovršni postupak.

Donošenjem rješenja o ovrsi zaštićeni su interesi Grada te je otvoren put prema obnovi i rekonstrukciji tvrđave koja predstavlja simbol herojske obrane Dubrovnika u Domovinskom ratu.

Protiv ovog rješenja moguće je izjaviti žalbu nadležnom tijelu u roku od 8 dana.

Obavijest: Radovi na drvenom mostu na Pločama i na Vratima od Ponte

U tijeku su radovi na zamjeni drvenih gredica na mostu na Vratima od Ploča i sanacije kamene grede na Vratima od Ponte u starom gradskom portu.

Radovi zamjene drvenih gredica na mostu na Pločama, ukoliko vremenske prilike dopuste, trajat će pet radnih dana s početkom od 10 sati svakog dana, a sve kako bi se opskrba grada mogla neometano odvijati. Također, bit će osiguran prolaz hitnim i interventnim službama.

Paralelno s ovim radovima počela je i sanacija kamene grede na Vratima od Ponte u starom gradskom portu. Ugovoreni rok izvođenja ovih radova je 35 radnih dana, a dok traju radovi prolaz neće biti dozvoljen.

Naručitelj obje investicije je Društvo prijatelja dubrovačke starine.

Gradonačelnik Franković čestitao Međunarodni dan civilne zaštite

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković uputio je čestitku povodom Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite u Republici Hrvatskoj koji se obilježava 1. ožujka.

Poštovane pripadnice i pripadnici sustava operativnih snaga civilne zaštite,

Upućujem svima Vama čestitke povodom obilježavanja Međunarodnog dana civilne zaštite. Ovaj dan prigoda je u kojoj je potrebno skrenuti pažnju na vitalnu važnost postojanja civilne zaštite na području našeg Grada i Republike Hrvatske. Istodobno, potrebno je podsjetiti na Vašu odgovornost, spremnost, požrtvovnost i humanost u proteklim vremenima pandemije COVID – 19 i razornih potresa koji su pogodili kontinentalni dio zemlje.

Razdoblje je to u kojem ste nesebično i s istinskom predanošću brinuli o svakom pojedincu, dokazavši pritom profesionalnost u obavljanju djelatnosti koja zahtjeva određena riskiranja i napore. Za to Vam se u svoje osobno ime i u ime Grada Dubrovnika neizmjerno zahvaljujem.

Sustav civilne zaštite na lokalnoj i nacionalnoj razini iznimno je bitan faktor zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara.  Grad Dubrovnik u posljednjih pet godina prepoznao je ulogu civilne zaštite što se dokazuje kontinuiranim proračunskim izdvajanjima i donacijama usmjerenim na adekvatno opremanje i osnaživanje žurnih službi.

Sadašnja gradska uprava veliku priliku za dodatna poboljšanja djelovanja pripadnika civilne zaštite uvidjela je i kroz europske fondove, pa je tako u 2021. za Dubrovačke vatrogasce nabavljeno novo navalno vozilo čime je znatno povećana sigurnost i učinkovitost vatrogasne postrojbe. Nadalje, u sklopu projekta E-CITIJENS nabavljena je oprema za slučaj potresa – set seizmičkog uređaja i set za pretrage iz ruševina, te šatori na napuhivanje. Za potrebe HGSS-a nabavljeno je novo interventno vozilo. Iznimnu ulogu ima i Gradsko društvo Crvenog križa zbog čega iz godine u godinu Grad podupire i značajno financira njihov rad, akcije i projekte.

Poštovane pripadnice i pripadnici civilne zaštite, Vaše plemenite i neiscrpne geste solidarnosti ostaju trajno zapamćene. Nastavite i u budućnosti obavljati posao što bolje možete, jer Vaša snaga i strpljenje primjer su i nadahnuće svima nama.

S poštovanjem,

Gradonačelnik Dubrovnika

Mato Franković

Prvi radni sastanak biskupa Glasnovića i gradonačelnika Frankovića

Gradonačelnik Mato Franković sa suradnicima održao je prvi službeni sastanak s novim dubrovačkim biskupom mons. Rokom Glasnovićem i suradnicima, koji je ovom prigodom zahvalio Gradonačelniku i Gradu na suradnji i pomoći u prvim danima njegove službe u Dubrovniku, ističući otvorenost i spremnost za daljnju suradnju.

Na sastanku je bilo riječi o otkupu zemljišta Dubrovačke biskupije u Gospinom polju, za potrebe gradnje buduće multifunkcionalne dvorane, koja bi koristila za sportske i kulturne sadržaje. Kako je naglasio gradonačelnik Franković, gradnjom nove i objedinjavanjem s postojećom sportskom dvoranom Dubrovnik bi dobio najveći dvoranski kompleks u Europi te bi mogao ugostiti veća natjecanja, produžiti turističku sezonu, ali i osigurati svim dvoranskim sportskim klubovima uredne termine za treninge.

Ujedno je izvijestio o napretku rekonstrukcije palače u Ulici Ilije Sarake koju je Biskupija ustupila za potrebe osiguravanja prostora za osnovnu školu u povijesnoj jezgri, a bilo je riječi i o uključivanju Riznice Dubrovačke katedrale u stalnu ponudu Dubrovačke kartice.

Također, razgovaralo se i o pojedinim pitanjima koja se odnose na nekretnine za koje su u tijeku postupci povrata imovine, a u kojima je nužna suradnja Biskupije i Grada, osobito u pogledu predaje u posjed stanova koji su napušteni i u derutnom stanju te zahtijevaju nužne radove sanacije radi sprječavanja daljnjeg propadanja.

Gradonačelnik Franković obišao gradilište rekonstrukcije Hotela Gruž u dom za starije i nemoćne

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković danas je sa suradnicima obišao gradilište projekta Rekonstrukcije hotela Gruž u dom za starije i nemoćne osobe – tipa hotel, gdje je u tijeku gradnja prvog doma umirovljenika u Dubrovniku nakon 51 godine. 

Radovi napreduju zaista dobro, rekao je gradonačelnik Franković, a naglasio je da je demolirana velika dizalica što znači da je većina građevinsko konstruktivnih radova pri kraju.

– Usred koronakrize i nedostatka radne snage opravdano je manje kašnjenje koje ničim neće utjecati na one ključne termine koje smo zacrtali za otvaranje samog doma, to je jesen ove godine. Pred nama je, nakon završetka ovog procesa izgradnje, i raspisivanje natječaja za opremanje cijeloga prostora tako da se nadam da ćemo u idućih mjesec i pol do dva mjeseca maksimalno raspisati navedeni natječaj i započeti sa procesom uređenja samog objekta – kazao je gradonačelnik Franković.

Prilikom obilaska najavljeni su i planovi oko uređenja pravnog statusa buduće ustanove. Naime, dom za starije i nemoćne u Gružu imat će jedinstvenu upravu s budućim domom umirovljenika ispod Opće bolnice za koji je nedavno ishođena građevinska dozvola.

– Jedinstvena uprava, jedinstvena ustanova, samim time i manji troškovi. Ono što nam je naravno cilj je, da i jedan i drugi dom uđu u mrežu domova što bi značilo i za sve naše umirovljenike znatno povoljniju cijena od komercijalne cijene koju bi imali ovi domovi da nisu sastavni dio mreže domova – rekao je gradonačelnik i zahvalio je direktoru društva Hotel Gruž d.d. Vidu Raiču i voditelju projekta Vedranu Kosoviću na predanom poslu.

O detaljnom stanju građevinsko obrtničkih radova izvijestio je voditelj projekta iz tvrtke IGH Vedran Kosović. Naveo je kako je većina armirano betonskih konstrukcija završena, preostao je tek manji dio gradnje na sjeveroistočnom dijelu gdje se nalazio kran. 

– Konstrukcija krova je isto gotova, u tijeku je postavljanje crijepa. Grubi radovi na taraci su završeni, a od ukupnih od grubljih radova je ostalo još sam završetak sjeveroistočnog dijela zgrade i iskop za strojarnicu prema Ulici Andrije Hebranga. To ćemo u narednom periodu završiti kroz nekih 15-20 dana i onda je fokus na fasadi i završetku unutarnjih radova – rekao je Kosović.

Podsjetimo, dogradnjom, nadogradnjom te prenamjenom zgrade koja je u tijeku, od zadanog objekta dobit će se koristan i udoban prostor podijeljen na pet etaža predviđen za smještaj 48 umirovljenika u 32 smještajne jedinice. Zadržano je 690 četvornih metara postojeće građevine te je nadograđeno oko 620 četvornih metara dodatnog prostora.  Očekuje se kako će dom u jesen 2022. godine biti spreman za prijem prvih korisnika.

Uz 200 stalnih i 70 dnevnih korisnika budućeg doma umirovljenika kod Opće bolnice za koji je ishođena građevinska dozvola, dom u Gružu značajno će podignuti kvalitetu i dostojanstvo života stanovnika Grada Dubrovnika treće životne dobi.

Sastanak o projektima na području Gradskog kotara Komolac

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Marijeta Hladilo i pročelnica Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Paula Pikunić Vugdelija sastali su se danas s predstavnicima Gradskog kotara Komolac na temu projekata planiranih u ovom dijelu grada.

Predstavnike Kotara izvijestili su o fazama u kojima se nalaze, ponajprije imovinsko-pravnim statusima, s obzirom da za one projekte za koje je već izrađena projektna dokumentacija upravo o tome ovisi apliciranje za EU sredstva.

Glavni projekti već su izrađeni za boćalište u Šumetu, gdje se planira adaptacija postojećeg boćališta i pomoćne građevine te izrada novih potpornih zidova, igralište u Komolcu, gdje je predviđena rekonstrukcija postojećih igrališta te boćarsku dvoranu u Komolcu, vrijednu preko 12 milijuna kuna, koja će uz boćarski teren sadržavati i klupske prostore. Uz navedeno u planu je i igralište u Šumetu, za kojeg se kreće u izradu projekta.

Razgovaralo se i o pristupnoj cesti za budući vrtić u Komolcu, za kojeg je u tijeku izrada glavnog projekta, dok se za cestu izrađuje idejni projekt.

Grad Dubrovnik postavio 400 metara novih rukohvata u osam ulica

Od početka godine Grad Dubrovnik je putem Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu postavio rukohvate na osam novih lokacija na području šest gradskih kotara.

Tijekom siječnja i veljače rukohvati u ukupnoj duljini od 400 metara postavljeni su u ulicama: Natka Nodila, Bruna Bušića, Matije Gupca, Marina Kneževića, Antuna Gustava Matoša, Gornji Kono, Od svetog Mihajla te na predjelu Danača, na putu koji vodi do crkve sv. Marije i groblja. U Ulici Bana Josipa Jelačića postavljena je nedostajuća zaštitna ograda duljine gotovo 40 metara.

Vrijednost navedenih investicija ukupno iznosi 95 tisuća kuna (bez PDV-a).  

Radovi postavljanja rukohvata provedeni su u suradnji s gradskim kotarima i na zahtjeve građana tih područja, a sve u cilju kako bi se starijim i teže pokretljivim građanima omogućilo lakše i sigurnije kretanje.

U suradnji s Gradskim kotarom Grad radi se na projektu postavljanja rukohvata na novim lokacijama unutar povijesne jezgre, a sve pojedinosti, od načina postavljanja do izgleda samih rukohvata, usuglašuju se s Konzervatorskim odjelom u Dubrovniku.

Zamjenica Tepšić na Paneuropskom dijalogu o krstarenju

Zamjenica gradonačelnika Dubrovnika Jelka Tepšić sudjelovala je ovaj tjedan kao panelist na 2. Paneuropskom dijalogu o krstarenju, održanom u Bruxellesu, na panelu “Destinacija krstarenja – Mediteran”. Na poziv organizatora, Opće uprave za pomorstvo i ribarstvo Europske komisije, zamjenica je govorila  o specifičnim iskustvima s održivim turizmom u Dubrovniku, posebno s kruzerima, gdje je Dubrovnik istaknut kao primjer održivog kruzerskog turizma u Europi.

Zamjenica Tepšić predstavila je projekt Respect the City i provedene mjere koje su rezultirale konkretnim učincima na terenu, a dio su suradnje gradske uprave sa svim dionicima kruzerskog turizma, posebno Lučkom upravom Dubrovnik. Spomenuti su, među ostalim, Smart City alati i moderne tehnologije kao važni čimbenici modernog upravljanja destinacijom, kao i definiranje jasnih pravila prihvata brodova s kružnih putovanja te komunikacija s cruise kompanijama, odnosno s njihovim krovnim udruženjem CLIA-om.

Među izlagačima i panelistima bili su i zastupnici u Europskom parlamentu, predstavnici Međunarodne udruge Cruise Lines (CLIA), Europskog udruženje morskih luka (ESPO), Europske putničke komisije (ETC), Udruge mediteranskih luka (MEDCRUISE), kao i predstavnici vodećih kompanija za brodove na kružnim putovanjima.

Jedno od uvodnih izlaganja, prezentaciju pod nazivom “Okvir za procjenu održivog turizma krstarenja” održao je Ioannis Pappas, član uprave i direktor za Mediteransku regiju Globalnog vijeća za održivi turizam (GSTC). Ovom prigodom Dubrovnik je istaknuo kao primjer dobre prakse u svijetu, koji uspješno provodi mjere s ciljem ostvarivanja održivog turizma, te je predstavio projekt procjene održivosti destinacije Dubrovnik, provedene 2019. godine.

Na marginama konferencije zamjenica Tepšić susrela se i s predsjednicom udruženja CLIA Kelly Craighead, koja je istaknula važnost partnerstva s Gradom Dubrovnikom koje će se i dalje osnaživati.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here