Dubrovačka biskupija objavila je dvogodišnje financijsko izvješće za 2019. i 2020. s izdvojenim financijskim stanjem na 31.12.2021., ali i s pregledom financija u posljednjih 10 godina od imenovanja mons. Mate Uzinića dubrovačkim biskupom. Vidljivo je u tom prikazu kako se ukupno dugovanje Biskupije postupno smanjivalo te je od 49,8 kuna smanjeno na 24 milijuna, dok su se u isto vrijeme znatno, po opsegu i sadržaju, povećale usluge biskupijskog Caritasa.

-Povećanje zaduženosti 2011. vezano je uz račune za uređenje svećeničkog doma koji su dospjeli te godine. Povećanje zaduženosti 2013. posljedica je velikog izdatka iz prethodne godine prilikom zatvaranja starih kreditnih obveza. Povećanje zaduženosti 2018. vezano je uz primitak međubiskupijske pozajmice. Kako bi što vjernije prikazao zaduženost Biskupije kroz godine ovaj grafički i tablični prikaz u svojim vrijednostima ne uključuje kredit OTP Korčula koji se ne odnosi na Biskupiju nego na odvojen kredit, koji samostalno vraća župa, objašnjava se u izvješću.

Na početku izvješća nadbiskup Uzinić zahvalio je svima koji su za vrijeme njegove službe zajedno s njim, ulažući sebe, svoje talente, znanje i materijalna dobra, radili na izgradnji i razvoju biskupijske zajednice.

U poglavlju Financijski pregled, koje potpisuje ekonom Tomislav Sikavica, sažeto su predstavljene pastoralne, društvene i ekonomske okolnosti u kojima se biskupija nalazila u proteklom razdoblju. Daje se kratak osvrt na veće investicijske projekte, kao i na posljedice pandemije Covid 19. 

Smanjeni prihodi i rashodi

Kroz 2019. i 2020. Biskupija je uredno podmirivala preuzete obveze smanjujući redovne i izvanredne troškove, a tijekom pandemije smanjeni su i zakupi poslovnih prostora.

Tako su s početkom pandemije svi bili oslobođeni plaćanja zakupnina i stanarina, dok su kasnije sve do konca 2021. odobravana različita smanjenja, početno 50%, a završno 25%. Tijekom 2020. Biskupija je dobila jednogodišnji moratorij na vraćanje glavnice za kreditne obveze i pozajmice.

U izvješću se tako navodi kako je od imovine Biskupija 2018. prihodovala 21.103.077 kuna, 2019. oko sedam milijuna manje (14.217.627kn), a 2020. tek 9.775.262 kn.

Istovremeno su i rashodi za zaposlene smanjeni sa 2,1 na 1,7 te konačno na 1,39 milijuna kuna.

Dok su materijalni rashodi smanjeni s 5,8 na 2,7 milijuna kuna. Biskupija je tako u 2018. imala u redovitom poslovanju 7,8 milijuna kuna viška prihoda nad rashodima, u 2019. taj je višak bio 2.3, a u 2020. 2.48 milijuna kuna.

Dugoročni cilj Biskupije bio je potpuno zatvoriti obveze koje se tiču kreditne zaduženosti do 2027. No, zbog prošlogodišnje krize s pandemijom, planirani oporavak i smanjenje zaduženosti ipak je usporeno.

Investicije

U 2019. nastavljeno je uređenje Biskupske palače, u okviru projekta Stalnog izložbenog postava kao nastavka djelovanja nekadašnje biskupske pinakoteke. Otvaranje postava bilo je na svetkovinu Velike Gospe, 15. kolovoza 2019.

Trajno otvaranje izložbe i potpuna funkcionalnost prostora s daljnjim koracima k promidžbi i zapošljavanju osoblja obustavljeni su u 2020. zbog utjecaja pandemije.

U suradnji s konzervatorskim Odjelom Ministarstva kulture, Biskupija je nastavila hitne intervencije prema programu zaštite kulturnih dobara, a donacijom DPDS-a započet je projekt izmjene krova i kupole na Dubrovačkoj katedrali Gospe Velike, što je preduvjet za daljnje unutarnje uređenje.

Caritas Dubrovačke biskupije

Caritas je zbog pandemije povećao broj i korisnika i programa. Ukupna pružena materijalna i financijska pomoć u 2019. iznosila je 3.800.000 kn, a tijekom 2020. 4.700.000 kuna. Uz ove aktivnosti koje su primarne, privodi se kraju i višegodišnji projekt uređenja i nadogradnje bivšeg Caritasovog skladišnog prostora u Gospodarskom centru u Solitudu, koji je kupljen 2014. kreditom kako bi se osiguralo skladište i prostor za rad Caritasa.

Financijski podatci u izvješću bilježe kako je Caritas 2020. završio u minusu prihoda nad rashodima i to 304.804,42 kn. Materijalni rashodi su naime u 2020. povećani na 23% zbog uređenja prostora Caritasa u Gospinom polju

U tablici ispod prikazan je i način financiranja Caritasa.

Ono što je zabrinjavajuće je rast korisnika, očekivano, nakon početka pandemije.

U izvješću su detaljno nabrojani projekti pomoći, koje Caritas nudi, kao i akcije u kojima je sudjelovao i organizirao.

Prikazan je i račun prihoda i rashoda Biskupijskog sjemeništa, kao i Ustanove za uzdržavanje klera, koja se brine za odgovarajuću socijalnu skrb i zdravstvenu pomoć te za dolično uzdržavanje svećenika koji su bolesni i stari. Zatim i Popovskog zbora, osnovanog još 1393. sa svrhom duhovne i materijalne skrbi za niže svećenstvo, osnivanja bolnica za siromahe, otkupljivanja robova i ženidbene potpore siromašnim djevojkama. Danas Popovski zbor ima 27 objekata, ukupno oko 910 m2 odnosno oko 640 m2 stambenog prostora te 270 m2 poslovnog prostora kojima upravlja i raspolaže Dubrovačka biskupija.

Tvrtka Benfortuna d.o.o. u vlasništvu Biskupije upravlja komercijalnim i poslovnim aktivnostima, a u 2020. zabilježila je minus u računu prihoda i rashoda od ukupno 488.188 kn.

Tvrtka Elaphiti conspectus d.o.o. kojoj je Dubrovačka biskupija suvlasnik
(25 posto udjela) zajedno s trgovačkim društvom Emerald Ventures d.o.o. iz Zagreba, osnovana je 2015. radi zajedničkog građevinskog projekta u Lozici. Ovo trgovačko društvo nije imalo aktivnosti tijekom 2019. i 2020.

Otok d.o.o. je poduzeće koje se bavi strateškim i operativnim razvojem Otoka svete Marije, obnovom Benediktinskog kompleksa i odnosima s Nacionalnim parkom Mljet bilježi značajan pad prihoda u 2020., a time i financijski manjak od oko 646 tisuća kuna.

„Započeli smo i proces automatizacije izrade konsolidiranog novčanog tijeka na razini mjesta troška svakog računa (direktnom metodom), što nam je važno i u redovitom upravljanju, kao i u financijskim izvješćima, kako bi se što jasnije vidjeli izvori primitaka, kao i struktura izdataka po projektima. Do sada, zbog pandemije koronavirusa, to nismo uspjeli završiti, što je i rezultiralo ovim kašnjenjem u objavi financijskog izvješća. U odnosu na dosadašnja izvješća, novost je konsolidirana bilanca biskupije i povezanih pravnih osoba, uz referencu na dvije prethodne godine“, piše ekonom Dubrovačke biskupije.

Uz financijsko izvješće kao dodatak priloženo je i izvješće neovisnog revizora koji je utvrdio je kako je izvješće istinito i fer prikazuje financijsko stanje pravnih osoba Dubrovačke biskupije. 

Cjelovito izviješće pročitajte ovdje.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here