Izborno povjerenstvo za provedbu postupka izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu na svojoj je sjednici utvrdilo da je u postupku izbora rektora Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje (2022. – 2026.) četvero kandidata ispunilo Zakonom i Statutom Sveučilišta u Zagrebu propisane uvjete. 

Slijedom toga će svoje programe Senatu Sveučilišta u Zagrebu na izvanrednoj sjednici 17. veljače predstaviti Mirjana Hruškar s Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta, Marijan Klarica s Medicinskoga fakulteta, Stjepan Lakušić s Građevinskoga fakulteta i Tonći Lazibat s Ekonomskoga fakulteta.

Članovi Senata o izboru novog rektora odlučit će na izvanrednoj sjednici koja će se uživo održati u utorak 1. ožujka 2022.

Dubrovčanin Tonći Lazibat, kao i svi ostali kandidati priložio je svoj program, koji možete vidjeti ovdje.

A u njegovom životopisu stoji sljedeće.

Prof.dr.sc. Tonći Lazibat rođen je u Dubrovniku 1965. godine  gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Sveučilištu u Splitu, Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku, redoviti studij smjer Međunarodna razmjena 1990. i stekao zvanje diplomirani ekonomist. Studij je završio s prosječnom ocjenom 4.21.

Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1993. na postdiplomskom studiju Marketing u međunarodnoj razmjeni. Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 1996. na temu Strategija izvoza Republike Hrvatske i stečenu diplomu o doktoratu znanosti nostrificirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998.

Po završenom diplomskom studiju 1990. zapošljava se u poduzeću Dubrovkinja OUR vanjska trgovina u Dubrovniku i po obavljenom pripravničkom stažu 1991. postaje referent vanjske trgovine. 1993. postaje rukovoditelj predstavništva Dubrovkinje trade d.d. u Zagrebu, a 1995. direktor vanjske trgovine i veleprodaje u istom poduzeću.

U listopadu 2000. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora izabran je u studenom 2003. , u redovitog profesora u svibnju 2007. te u redovitog profesora u trajnom zvanju u lipnju 2012. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Dodatno se usavršavao na vodećim američkim sveučilištima, Harvard University i Sloan School of Management – MIT, ovlašteni je menadžer kvalitete i predavač za sustave kvalitete prema shemi Europske organizacije za kvalitetu (EOQ) i  Lead auditor za sustave upravljanja kvalitetom.

Nositelj je i izvođač na kolegijima Upravljanje kvalitetom, Međunarodno poslovanje, Robne burze, Sustavi upravljanja kvalitetom i interni audit, Upravljanje kvalitetom u zdravstvu, Međunarodna i domaća tržišta roba i usluga.

Mentor je na više od četiri stotine diplomskih radova, više od devedeset znanstvenih magistarskih i poslijediplomskih specijalističkih radova, te deset doktorskih disertacija.

Autor je i koautor više od sto publikacija (znanstvenih i stručnih članaka, knjiga i sveučilišnih udžbenika). Glavni je urednik međunarodnog znanstvenog časopisa Poslovna izvrsnost – Business Excellence, te član uredništva u četiri časopisa. Recenzirao je brojne knjige i  voditelj je i istraživač  na više od dvadeset znanstveno istraživačkih i komercijalnih projekata.

Za svoj znanstveni rad dobio je nagradu Mijo Mirković (2005.), Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te za rad na području kvalitete nagradu Hrvatskog društva menadžera kvalitete (2011), kao i brojna druga priznanja i zahvalnice.

Član je udruženja EAIR – The Europien Higher Education societiy, Hrvatskog društva menadžera kvalitete, Međunarodne  trgovačke komore Hrvatska (ICC Hrvatska) i IRCA _ Međunarodnog registra certificiranih auditora (lead auditor za sustave upravljanja kvaltetom).

Gostujući je profesor u zvanju redovitog profesora Ekonomije u trajnom zvanju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku ,na Sveučilištu u Zadru, Odjelu ekonomije i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu . 2011. godine izabran je za počasnog profesora na Nacionalnom Sveučilištu za poreze i državnu administraciju u Ukrajini.

Obnaša i obnašao je brojne odgovorne  dužnosti na Sveučilištu u Zagrebu. Od 2014 je na dužnosti prorektora za  poslovanje Sveučilišta u Zagrebu. U dva mandata bio je dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta U Zagrebu (2010.-2014.). Dva mandata pročelnik Katedre za trgovinu na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  (2006-2010), voditelj stručnog studija Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (2004.2008). Utemeljitelj je i voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija Upravljanje kvalitetom na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao i poslijediplomskog doktorskog studija Ekonomija i globalna sigurnost. 

Obnašao je i  druge odgovorne dužnosti, član matičnog odbora za izbor u znanstvena zvanja, područje društvenih znanosti, polje ekonomija (2009-2013), predsjednik upravnog vijeća Kliničkog  bolničkog centra Zagreb (2010.-2013), predsjednik upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice (2010.-2012.) i predsjednik upravnog vijeća Kliničke bolnice Dubrava (2012.2013.). Bio je član nadzornog odbora, Zagrebačke burze (2010.-2011.) i Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije (2011.- 2012.)

Prof.dr.sc. Tonći Lazibat redoviti je član i pročelnik Sekcije za ekonomiku i pravo u prometu Znanstvenog vijeća za promet Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Piše i govori engleski jezik i služi se njemačkim jezikom. Oženjen je i otac dvije kćeri. Hobi su mu poezija i sviranje trube.

FOTO: Ekonomski fakultet Zagreb

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here