U hotelu Dubrovnik President Valamar održan je završni ciklus edukacije nastavnika Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik za rad s učenicima s razvojnim teškoćama.

Edukaciju su proveli stručnjaci Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, visokoškolske institucije u Republici Hrvatskoj koja organizira i izvodi sveučilišne studijske programe logopedije, edukacijske rehabilitacije i socijalne pedagogije.

Kroz niz predavanja i vježbi nastavnici su se usavršavali u stručnim područjima relevantnim za razumijevanje učenika s teškoćama (edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalna pedagogija).

Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik kao Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik kontinuirano ulaže u stručne edukacije i razvoj profesionalnih kompetencija svojih djelatnika. U kontekstu rada nastavnika s učenicima s razvojnim teškoćama održana ERF edukacija pridonijet će boljem prepoznavanju posebnih odgojno-obrazovnih potreba učenika.

Glavna zadaća srednjoškolskog odgojno-obrazovnog programa za učenike s razvojnim teškoćama je priprema i osposobljavanje učenika za samostalni život i ekonomsku neovisnost kroz uključivanje u svijet rada.

Predavači Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta nastavnicima su dali smjernice koje obuhvaćaju upute o prepoznavanju učenika s teškoćama u razvoju i procesima njihovih odgojno-obrazovnih potreba, kako je naglasila dr. sc. Iva Hrastinski.: „Na ovoj edukaciji teorijskim dijelom i praktičnim primjerima kroz vježbe pokušali smo nastavnicima približiti kako na adekvatniji način pristupiti poučavanju i vrednovanju učenika s teškoćama u razvoju i na koji način nastavnici mogu unaprijediti svoje već visoke kompetencije.”

Tijekom edukacije istaknute su uloge različitih sudionika odgojno-obrazovnih procesa i važnost njihove podrške pri poučavanja učenika s teškoćama. Od posebne je važnosti uključivanje roditelja učenika s razvojnim teškoćama u procese rada nastavnika u srednjim školama, naglasila je Ana-Marija Bohaček, mag. rehab. educ. „U dijelu edukacije govorili smo o specifičnostima učenika s razvojnim teškoćama i o važnosti komunikacije odgojno-obrazovnih djelatnika s njihovim roditeljima i obiteljima. To je područje prepoznato kao ključno, kao preduvjet za uspjeh djece s teškoćama u redovnom sustavu obrazovanja ali i općenito za podizanje svijesti o inkluzivnoj kulturi u našem društvu.”

Veliku ulogu u procesu odgoja i obrazovanja učenika s teškoćama čini vršnjačka podrška. Inkluzija djece s teškoćama u razvoju među njihove vršnjake koji nemaju takvih teškoća daje mogućnost svoj djeci da uče i žive zajedno u uzajamnom razumijevanju i poštivanju.

Sanja Radić Bursać, prof. soc. ped., istaknula je: „U okviru ove edukacije jedan smo blok posvetili tome kako i na koji način nastavnici i stručni suradnici mogu graditi pozitivno razredno okruženje i kakva je uloga vršnjačke podrške. Prikazali smo na koji način kod učenika razvijati socijalno-emocionalne vještine, jer kao što znamo, upravo su te vještine svojevrsni alati učenicima u savladavanju brojnih izazova odrastanja.

Također je napomenula i važnost održavanja mentalnog zdravlja nastavnika, koji su najvažnija karika u provedbi strategije odgoja i obrazovanja učenika s teškoćama.

„Završni blok edukacije odnosi se na temu mentalnog zdravlja. Znamo da suvremena literatura govori o tome kako nema zdravlja bez brige i o tjelesnom i o mentalnom zdravlju, tako da smo nastavnicima ukazali na strategije koje mogu koristiti u očuvanju i vođenju brige o vlastitom mentalnom zdravlju jer njihova nam je dobrobit izrazito važna kako bi oni mogli voditi cijeli proces inkluzije.”

 „Ovom edukacijom pokušali smo zaokružiti cijelu priču doživljaja inkluzivnog obrazovanja od strane nastavnika, njihova iskustva, u kojem smjeru se obrazovanje razvija i gdje osjećaju da i dalje trebaju podršku.
Nadamo se da će ova edukacija osnažiti nastavnike Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik ne samo teorijskim znanjima, već upoznavanjem s alatima i smjernicama koje mogu primijeniti u praksi.” zaključila je 
Sanja Aguila Munjoz, mag. rehab. educ.

Po završetku ERF edukacije nastavnica Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik Ilijana Vukušić smatra da je edukacija u obliku radionica, predavanja i sl. od iznimne važnosti za uspješan rad nastavnika.

Ovakva vrsta educiranja potrebna je svim sudionicima u odgojno-obrazovnom procesu kako bi se još više senzibilizirali i dobili potrebne alate za nošenje s izazovima koje nam donosi vrijeme u kojem živimo. Kontinuirano ulaganje u rad na sebi i svojim kompetencijama je nešto što dugujemo sebi i svojim učenicima.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here