Odluka o neprihvaćanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra „gradske“ plaže u Cavtatu u Općini Konavle, jedna je od najavljenih točaka dnevnog reda Županijske skupštine koja će se održati 5. studenog.

Ukoliko odluka dobije potporu većine vijećnika u Županijskoj skupštini okončat će se medijska “trakavica” o koncesiji gradske plaže koja je u travnju izazvala interes javnosti budući je konavoski načelnik iznio stav Općine kako bi zbog svoje lokacije plaža trebala biti pod skrbi jedinice lokalne samouprave, što nije “sjelo” zainteresiranim koncesionarima, tvrtki “Čičimak”, koja je sudjelovala na raspisanom natječaju.

KONCESIJA PLAŽE U CAVTATU: četiri ponude, samo jedna ispravna, a stav Općine da ovo kupalište ne treba davati u koncesiju

REAGIRANJE: je li koncesija za plažu u Cavtatu bila za nekoga rezervirana?https://www.dubrovniknet.hr/reagiranje-je-li-koncesija-za-plazu-u-cavtatu-bila-za-nekoga-rezervirana/

Budući odluku o koncesijama donosi Županijska skupština, trebalo je pričekati da prođu lokalni izbori te se formira novi saziv, stoga se ova točka na dnevnom redu našla tek sada. U obrazloženju koje prati navedenu odluku, između ostaloga stoji:

(…) Idejni projekt, dostavljen u okviru ponude tvrtke Čičimak d.o.o., nije usklađen s važećom prostorno-planskom dokumentacijom niti sa smjernicama Konzervatorskog odjela.
Nadalje, Studijom opravdanosti davanja koncesije, studeni 2020., strana 25. i 26., koju je u svrhu provođenja postupka izradio Davatelj koncesije, vidljivo je da dostavljeni Idejni projekt značajno odstupa od zahvata na uređenju plaže predviđenih navedenom studijom (vjerojatno
i iz razloga da se Idejni projekt oslanja isključivo na Prostorni plan uređenja Općine Konavle iz siječnja 2015. godine, zanemarujući pri tom Urbanistički plana uređenja Cavtat sa Zvekovicom).
Slijedom navedenog utvrđeno je da idejno rješenje (projekt) ponuditelja nije izrađeno prema pravilima struke (a trebalo bi biti, sukladno važećim propisima nadležne komore s obzirom da se za isto dostavlja potpisana izjava ovlaštenog projektanta), niti je usklađen s važećom prostornoplanskom dokumentacijom (Urbanističkim plana uređenja Cavtat sa Zvekovicom), niti konzervatorskim smjernicama, odnosno ne udovoljava traženju iz točke 6. članka 6., slijedom čega ponuda Ponuditelja Čičimak d.o.o., nije prihvatljiva.

Cjelovito obrazloženje se može pročitati OVDJE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here