Međunarodna konferencija pod nazivom Poboljšanje reakcije na trgovanje ljudima radi seksualnog iskorištavanja, posebno žena i djevojčica, borbom protiv potražnje u Jugoistočnoj Europi danas i sutra održat će se u Dubrovniku.

Cilj ove konferencije je unaprediti odgovore država na potražnju koja potiče trgovanje ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Konferencija će poslužiti za raspravu o međunarodnim obvezama, konceptualnim pristupima i političkim odgovorima na zahtjeve koji potiču trgovanje ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanje te za razmjenu iskustava i dobre prakse u rješavanju navedenog izazova. Konačno, očekuje se da će se na Konferenciji izraditi niz konkretnih prijedloga za budući angažman na nacionalnoj, subregionalnoj i regionalnoj razini, uključujući međunarodne organizacije s ciljem rješavanja problema trgovanja ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.

Trgovanje ljudima jedno je od najeksplicitnijih oblika kršenja međunarodnih standarda u području ljudskih prava pojedinca. Zbog globalnog karaktera trgovanja ljudima, niti jedna država na svijetu nije pošteđena ovog fenomena. Ono je prepoznato kao goruće pitanje unutar borbe protiv međunarodnog organiziranog kriminaliteta, gdje su žene, djeca i muškarci podvrgnuti najrazličitijim oblicima iskorištavanja i zatiranja njihovih ljudskih prava. Ipak, u svjetskim razmjerima, a i u Republici Hrvatskoj, trgovanje ljudima u svrhu seksualnog i radnog iskorištavanja najčešći su oblici iskorištavanja žrtava.

Žrtve trgovanja nisu odgovorne za svoju sudbinu

Upravo zato, da bi bila uspješna, borba protiv ovog globalnog fenomena mora za svoj cilj imati zaštitu prava žrtava trgovanja ljudima. Žrtve se dakle, treba smatrati isključivo žrtvama najgrubljih povreda ljudskih prava te se nikako ne smije dopustiti njihova sekundarna viktimizacija ili nametanje suodgovornosti za svoju sudbinu.

Nacionalni sustav suzbijanja trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj uključuje aktivan rad velikog broja tijela državne uprave i nevladinih organizacija i to kroz djelovanje Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, Operativnog tima Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima i nacionalnog koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima.

Nacionalni dokumenti relevantni za ovo područje posebno naglašavaju usmjerenost na ljudska prava i zaštitu žrtava trgovanja ljudima. Posljednji strateški dokument na ovom području bio je Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021., dok je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u međuvremenu pokrenuo postupak izrade novog strateškog dokumenta, Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. i pratećeg Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024., sukladno postojećem zakonodavnom okviru strateškog planiranja.

Hrvatska je iz tranzitne postala zemlja porijekla i krajnjeg odredišta žrtava

Republika Hrvatska je u prvih par godina od uspostavljanja nacionalnog referalnog sustava suzbijanja trgovanja ljudima bila isključivo tranzitna država, no, ubrzo se trend promijenio te se Republika Hrvatska sve više pojavljuje kao država porijekla te krajnjeg odredišta žrtava trgovanja ljudima. Naime, posljednjih godina većina identificiranih žrtava bile su državljanke Republike Hrvatske koje su seksualno ili radno iskorištavane unutar granica Republike Hrvatske (tzv. „interni trafficking“). Trendovi u Republici Hrvatskoj od samih početaka odgovarali su trendovima na svjetskoj razini, žrtve su uglavnom bile žene ili djevojčice, koje su seksualno eksploatirane. Ipak, potrebno je spomenuti, da muškarci sve više postaju žrtve trgovanja ljudima u svrhu radne eksploatacije.

Od 2002. do danas ukupno je identificirano 424 žrtava trgovanja ljudima

U posljednje 4 godine statistički podaci su sljedeći. U 2018. identificirano je 76 žrtva (od toga 59 žrtava državljana NR Kine, Tajvan), uglavnom punoljetne žrtve muškog spola, a kao oblik eksploatacije prevladavalo je činjenje protupravnih radnji). U 2019. identificirano je 27 žrtava, prevladavala je spolna eksploatacija i eksploatacija u svrhu činjenja protupravnih radnji, žrtve su većinom bile žene. U 2020. identificirano je 15 žrtava, prevladavala je radna eksploatacija i spolna eksploatacija, žrtve su većinom bile muškarci, dok je u 2021. identificirano ukupno 19 žrtava trgovanja ljudima od kojih je 10 žrtava maloljetno, a prevladala je spolna eksploatacija i eksploatacija u svrhu činjenja protupravnih radnji. Nadalje, već početkom ove godine identificirano je 6 žrtava trgovanja ljudima.

Međunarodna konferencija održava se u suorganizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Ureda Ujedinjenih naroda za drogu i kriminal (UNODC), Ministarstva Europe i vanjskih poslova Republike Francuske, Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Švedske i Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OSCE), a okupit će predstavnike država porijekla, tranzita i odredišta žrtava trgovanja ljudima iz Jugoistočne Europe u svrhu analize trenutnih izazova u borbi protiv potražnje radi seksualnog iskorištavanja žrtava trgovanja ljudima u Jugoistočnoj Europi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here