Hrvatska ljekarnička komora je donijela negativno mišljenje o opravdanosti otvaranja ljekarne u dubrovačkoj općoj bolnici, jer se ne udovoljavaju uvjeti propisani pravilnicima, ali njihovo mišljenje nije obvezujuće.

Podsjetimo kako je natječaj koji je raspisala dubrovačka opća bolnica o iznajmljivanju 150 kvadrata velikog prostora za ljekarnu, kod ulaza u fizikalnu terapiju, izazvao oduševljenje u javnosti, primarno zbog uvjeta da mora imati 24-satno dežurstvo. Građani su to gromoglasno podržali prvenstveno što bi to značilo da ne moraju u hitnim slučajevima, po lijek silaziti u ljekarnu kod Zvonika kada je njen red na noćna dežurstva.

Prostor se iznajmljivao po početnoj cijeni od 37.500 kuna mjesečno, na rok od pet godina. Iako su iz bolnice tijekom trajanja natječaja spominjali veliki broj zainteresiranih, na natječaj je stigla jedna ponuda i to od županijske ustanove Ljekarne Dubrovnik. Dubrovački privatni ljekarnici nisu u otvaranju ljekarne na tom mjestu i pod takvim uvjetima vidjeli svoj interes. Ljekarnama Dubrovnik i općom bolnicom Dubrovnik upravlja županija.

Već tada se, krajem prošle godine, počelo spekulirati s problemima na koje bi ideja otvaranja ljekarne u dubrovačkoj općoj bolnici mogla naići. I, čini se, nije se puhalo na hladno.

Naime, na sjednici Povjerenstva Hrvatske ljekarničke komore održanoj 21. siječnja 2022. doneseno je negativno mišljenje o opravdanosti osnivanja ljekarne prema zahtjevu
Povjerenstvo za davanje mišljenja o opravdanosti osnivanja ljekarni Hrvatske ljekarničke komore na sjednici Povjerenstva održanoj 21. siječnja 2022. donijelo je negativno mišljenje o opravdanosti osnivanja ljekarne “jer podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne, kao ni uvjete propisane Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli”.

Valja spomenuti kako mišljenje Hrvatske ljekarničke komore nije obvezujuće, te kako konačnu odluku donosi Ministarstvo zdravstva.

Obrazloženje Komore

Razlozi zbog kojih je Komora donijela negativno mišljenje napisani su u obrazloženju koje donosimo u cijelosti:

„Zahtjevom se traži osnivanje nove ljekarničke jedinice ZU Ljekarne „Dubrovnik“ u turističkom naselju Dubrovnik.

Sukladno članku 6. Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne (“Narodne novine” br. 26/07., 118/07., 81/08., 98/12., 116/15.): iznimno od demografskih i geografskih uvjeta za osnivanje ljekarne, ljekarna ili podružnica ljekarničke ustanove može se osnovati na području za koje nisu ispunjeni uvjeti ako se ljekarna ili podružnica ljekarničke ustanove osniva u turističkom naselju u kojem se obavlja turistička djelatnost i u kojem postoji mogućnost smještaja od najmanje 1000 gostiju istodobno te ako je ispunjen uvjet međusobne udaljenosti zračnom linijom do najbliže ljekarne od najmanje 1000 metara.

Iz navedenog proizlazi da je za osnivanje ljekarne u turističkom naselju potrebno kumulativno zadovoljiti 2 uvjeta:

1.    da se ljekarna ili podružnica ljekarničke ustanove osniva u turističkom naselju u kojem se obavlja turistička djelatnost i u kojem postoji mogućnost smještaja od najmanje 1000 gostiju istodobno te

2.    ako je ispunjen uvjet međusobne udaljenosti zračnom linijom do najbliže ljekarne od najmanje 1000 metara.

Turističko naselje

AD 01 Turističko naselje definirano je člankom 35. Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (“Narodne novine” br. 56/16., 120/19.) kao objekt u kojemu se gostima pružaju usluge smještaja, doručka i rekreacije i kao funkcionalna cjelina koju čine više samostalnih građevina u kojima su recepcija, smještajne jedinice, ugostiteljski i drugi sadržaji. Turističkim naseljem u cjelini upravlja ugostitelj koji posluje Turističkim naseljem.
Turistička mjesta tj. naselja, općine i gradovi nisu Turistička naselja u smislu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli. Ugostiteljski objekti se, s obzirom na vrstu usluga koje pružaju, razvrstavaju u skupine od kojih je jedna i Turističko naselje.

Udaljenost od najbliže ljekarne

AD 02 Pod uvjetom da je ispunjen prvi uvjet, što nije, potrebno je zadovoljiti i drugi uvjet, a to je uvjet međusobne udaljenosti zračnom linijom do najbliže ljekarne od najmanje 1000 metara. Iz Tehničkog izvješća i skice zračne udaljenosti razvidno je da je udaljenost između nove lokacije ljekarne i najbliže postojeće ljekarne 641 metara, što je manje od potrebnih 1000 metara.

Slijedom navedenog, doneseno je negativno mišljenje o opravdanosti osnivanja nove ljekarničke jedinice ZU LJEKARNE „DUBROVNIK“.

Dodajmo kako je podnositelj zahtjeva obvezan zatražiti mišljenje Komore sukladno odredbi članka 74. Zakona o zdravstvenoj zaštiti bez čijeg mišljenja ne može podnijeti (uredan) zahtjev Ministarstvu zdravstva:

„Zahtjevu za ocjenu sukladnosti akta o osnivanju osnivač zdravstvene ustanove obvezan je priložiti dokaz o raspolaganju prostorom i mišljenje o opravdanosti osnivanja zdravstvene ustanove u mreži javne zdravstvene službe koje daju Zavod i nadležna komora te mišljenje o opravdanosti osnivanja zdravstvene ustanove izvan mreže javne zdravstvene službe koje daje nadležna komora.“ – pojašnjavaju u Komori.

Kako se osnivaju ljekarne?

Ljekarne se osnivaju na temelju demografskih i geografskih uvjeta te je njihov broj na određenom području ograničen propisima.

Grad Dubrovnik ima 10 ljekarni i 45.385 osiguranih osoba. Nova, 11. ljekarna moći će se osnovati na 53.000 osiguranih osoba – stoji u odgovoru koji potpisuje predsjednica Hrvatske ljekarničke komore, Ana Soldo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here