Nakon što je Grad Dubrovnik odbio zahtjev za izdavanje građevinske dozvole Laus centru d.o.o., investitor je na to rješenje uložio žalbu o kojoj je odlučivalo nadležno Ministarstvo. Ono je, pak, potvrdilo rješenje Grada Dubrovnika.

Investitorima odbijena žalba, ništa od izgradnje na zemljištu zaklade Mihanović

Tvrtki “Laus centar” odbijen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju poslovno-stambenog “giganta”

Što to znači za daljnju proceduru?

Rješenjem  Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine od 31. siječnja 2022. godine odbijena je žalba Laus Centar d.o.o. koja je izjavljena na rješenje kojim je odbijen zahtjev za  izdavanje građevinske dozvole  za  izgradnju visoke samostojeće poslovno-stambene građevine te rekonstrukciju i izmještanje postojećeg  cjevovoda DN600, 2b. skupine na novoformiranoj građevnoj čestici katastarske oznake 514/1  k.o. Gruž, a koja se formira od k.č.br. 514/1, 514/2 i 517/2 sve k.o. Gruž – stoji u odgovoru iz Grada Dubrovnika.

A u nastavku stoji:

Investitori nakon odbijene žalbe mogu pokrenuti upravni spor tj. tužbu Upravnom sudu. Upravni sud odlučuje o zakonitosti rješenja Ministarstva.

Ovom upravnom odjelu dostavljeno je naprijed navedeno rješenje, a o daljnjem tijeku postupka možemo vas obavijestiti, ovisno o postupanju investitora.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here