Kod Lastova, na samo dva metara dubine, tim znanstvenika našao je živu perisku. Ovo je znak da je živa. Plemenita periska se zatvorila i zbog toga tim stručnjaka zna da je naišao na trenutačno najrjeđu pojavu u Jadranu.

”Presretni smo što smo danas u pasaduru na otoku Lastovu pronašli živu perisku, mislili smo da ovdje na najjužnijem dijelu Jadrana više nema živih jedinki periske, ali uspjeli smo na dojavu jednog lokalnog ribara naći jednu živu perisku”, rekao je Željko Mihaljević, voditelj tima Hrvatskoj veterinarskog instituta za Dnevnik.hr.

I po tom ribaru je dobila ime – Željka. Visoka je 10 centimetara, prosječna visina je između 30 i 50 centimetara. Kadrove koje gledate snimio je Goran Butajla.

”Osim svojeg osnovnog posla ja sam već dugogodišnji suradnik Parka prirode Lastovsko otočje. Ponajviše u smislu foto i video dokumentacije i sada je ovo konačno jedan od konkretnijih projekata na kojima radimo za ponovno pronalaženje, ajmo to tako reći, plemenitih periski u južnom dijelu Jadrana”, izjavio je Goran Butajla, voditelj Ronilačkog centra na Lastovu Viktoriji Bednjanec za Dnevnik Nove TV.

Smjestili su je u privremeni kavez kako bi je zadržali u prirodnom staništu. Cilj je sačuvati je i promatrati njezin rast dok ne počne proizvoditi ličinke.

”Periska je najveći školjkaš u Jadranu i od izuzetne je važnosti ovaj projekt na kojem radimo”, objasnila je Lucija Kapiteli Rakić, stručna voditeljica PP Lastovsko otočje.

A taj projekt, koji je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša, traje posljednje dvije godine, od prve potvrde masovnog izumiranja periske u Jadranu.

”Pretražujemo podmorje za živim periskama i postavljanjem kolektora za ličinke periske pokušavamo spasiti vrstu”, izjavio je Mihaljević.

Vrsta koja je postala ugrožena zbog prekomjernog izlova i urbanizacije. Lastovsko otočje je trenutačno najjužnija točka Jadrana na kojoj je zabilježena živa jedinka. Periske imaju važnu ulogu u ekosustavu kao filtrator mora i u visokom je riziku od izumiranja u cijelom Sredozemnom moru.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here