Posljednja ovogodišnja, inače 7. sjednica Gradskog vijeća, započela je 10 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika. Na predloženom dnevnom redu nalazi se 35 točaka, među kojima rebalans proračuna za 2021. godinu, pokretanje postupka izrade Strategije razvoja Urbanog područja Dubrovnik za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Prijedlog odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Dubrovnika, Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova te njihovih izmjena i dopuna u razdoblju 2020.-2021., kao i o imenovanju ravnatelja/ice Kazališta Marina Držića te o razrješenju te o razrješenju ravnateljice Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik.

Predsjednik Gradskog vijeća Marko Potrebica čestitao je Božić svi vijećnicima, kao i građanima.

Na sjednici je prisutno 20 od 21 vijećnika.

Usvojen je zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća.

Marko Potrebica predložio je da se dnevni red nadopuni s tri točke.

Ova točka raspravljat će se kao 36. točka današnjeg dnevnog reda.

I ova točka dnevnog reda je usvojena.

I ova točka dnevnog reda je usvojena.

Dnevni red je usvojen s tim da će se 10. točka dnevnog reda raspravljati kao posljednja.

Vijećnička pitanja

10:15 Marko Potrebica postavio je pitanje vezano uz odnos Grada Dubrovnika i DPDS.

“Zanima me je li nam Društvo odgovorilo na vaše pismo vezano uz prodaju Dubrovačke kartice na prodajnim mjestima Društve?”.

Franković:“Nakon što sam pisano obavijestio DPDS što mi kao Grad od njih očekujemo. Velikoj vijeće je ovlastilo Malo vijeće da mogu prihvatiti odluku o prodaju Dubrovačke kartice na njihovom prodajnom mjestu u Širokoj ulici. Time je ovaj problem riješen. Posljednjom inicijativom izjednačavanja cijene ulaznice za zidine i Dubrovačke krtice, smatram da će Dubrovačka kartica preuzeti financijski prioritet”.

Vijećnik Maslać upitao je gradonačelnik što je s prodajom TUP-a i u kojoj je ta prodaja fazi te kakvi su planovi Grada.

Gradonačelnik je rekao da se radi više analiza.

“Jedna analiza je završena i ona je povoljna po Grad. Pravna analiza je također završena i povoljna po Grad. Trenutno se radi procjena vrijednosti nekretnina, koja će nam reći je li 10 milijuna kuna opravdan iznos. Uskoro ću se sastati i s direktorom TUP-a i ova točka bi se trebala naći pred ovim vijećem u siječnju. Od vijećnika ćemo zatražiti da materijali vezano uz kupnju TUP-a, ostanu tajni. Postoje i druge zainteresirane strane. Nekretnine TUP-a su interesantne i u Gružu se mogu napraviti sjajne stvari, a zanimljive su i nekretnine u Komolcu. Pluseva je puno više nego minusa i po meni nema sumnje da se u smjeru kupnje TUP-a treba ići”, kazao je gradonačelnik.

Vijećnica Doršner upita je gradonačelnika o projektu izgradnje koncertne dvorane u zgradi bivše Preparandije.

“Možete li nas uvjeriti da prilikom realizacije projekta neće doći do devastacije, kako smo imali priliku vidjeti sa sječom stabala?”, upitala je.

Gradonačelnik je kazao da se o ovom projektu radi dvije godine.

“Održao sam sastanak s rektorom Sveučilišta u Zagrebu, predstavili su mi kako bi dvorana trebala izgledati, sad idemo prema konzervatorima. Radilo bi se o suradnji Grada i Sveučilišta u Zagrebu, a išli bismo i prema EU fondovima. Prema onome što smo vidjeli radi se o sjajno zgradi. Realizacijom ovog projekta omogućilo se bi se održavanje koncerata i zimi, a riješio bi se i problem adekvatnog prostora za Dubrovački simfonijski orkestar. Vjerujem da ćemo uskoro moći potpisati ugovor o zajedničkoj suradnji.”, kazao je gradonačelnik.

10:29 Olga Muratti postavila je pitanje vezano uz mjesta za parking za osobe s invaliditetom.

“U kojoj je fazi izgradnja umirovljenika ispod OB Dubrovnik? Građevinska dozvola, iako je tako bilo rečeno, još uvijek nije izdana?”.

Gradonačelnik Franković kazao je a vezano uz parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom kako Grad Dubrovnik može putem Prometnog redarstva pojačati kontrole.

“Prometno redarstvo treba utvrditi koriste li ovlaštenici nove ili stare kartice, a sukladno zakonu. Svi mi kao ljudi, a i naši prometni redari, kad vide karticu, kažu nećemo. No, ima i onih koji to zloupotrebljavaju. U javnom prostoru je uistinu izrečeno da očekujemo izdavanje građevinske dozvole za dom umirovljenika do kraja godine. Proveden je javni natječaj i izabran je izvođač za glavni projekt, arhitektica Dina Rajković. Upravni odjel je utvrdio da nisu riješeni svi imovinsko-pravni odnosi, vodio se postupak povrata zemljišta. To smo riješili. Od HEP-a smo tražili da se izgradi posebni tunel, no Upravni odjel je uoči manje nedostatke, za koje se nadam da će uskoro biti riješeni te da će građevinska dozvola uskoro biti izdana. Onda krećemo prema EU fondovima. Moja želja je da izgradnja započne iduće godine. Cilj je da se u rujnu otvori i dom umirovljenika u Gružu”, kazao je gradonačelnik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here