U Lazaretima je večeras otvorena izložba „Motivi na stećcima dubrovačkog područja“ autora višeg kustosa Arheološkog muzeja dr.sc. Domagoja Perkića.

Stećci dubrovačkog područja proučavani su i obrađivani zadnjih petnaestak godina kroz različite aspekte i projekte. Uglavnom je bila riječ o topografskim pregledima lokaliteta sa stećcima i njihovoj kataloško tipološkoj obradi. Ono čemu se do sada pridavalo relativno malo pažnje, a možda predstavlja najzanimljiviji aspekt kulture stećaka, su motivi koji se na njima javljaju. Upravo oni prikazani su na fotografijama, crtežima i 3D modelima stećaka s područja Dubrovačkog primorja, dijelova grada Dubrovnika te Župe dubrovačke i Konavala.

Simbolika motiva na stećcima uvijek je zanimljiva, skrivena i tajnovita i uvijek nas iznova poziva na promišljanja i proučavanja toga zanimljivog segmenta kulturne baštine našeg srednjovjekovlja.

Svaki posjetitelj može pokušati na svoj način, na podlozi osobnih znanja i iskustva protumačiti razlog pojavljivanja svakog pojedinog motiva. Do kojeg god zaključka došao, nitko mu ne može sa stopostotnom sigurnošću reći da je u pravu ili u krivu.

-Prema motivima, viteškim atributima možemo zaključiti da su se pod stećcima pokopavale isključivo osobe iz staleža plemstva. Također, na većini groblja koja su se istraživala, manje od trećine grobova je imalo stećak. Ostali, koji su bili smješteni uokolo, nisu imali. Obični puk si nije mogao to priuštiti, kazao je, među ostalim, autor izložbe, koja se u Lazaretima može pogledati do sredine rujna.

Likovni postav izložbe potpisuje viša kustosica Ivona Michl, a grafički dizajn i dizajn holograma Studio m&m. Autorica crteža stećaka je Marta Perkić, a 3D modele stećaka izradile su tvrtke Lupercal j.d.o.o. i Neir d.o.o. Koordinatorica izložbe je Zrinka Lucianović, stručna suradnica za kulturna događanja u Dubrovačkoj baštini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here