Turistička zajednica općine Dubrovačko primorje je u suradnji sa HGSS-om i g. Enesom Bešić, napravila Studiju za rutiranje pješačkih i biciklističkih staza na području od Banića, Slanoga do Majkova, u sklopu razvoja novih turističkih proizvoda, a s ciljem podizanja razine sigurnosti turista koji se žele baviti aktivnim turizmom na području naše općine.  Na navedenom području , pješačke i biciklističke staze protežu se na oko 45 km i podijeljene su u više kategorija.

Drugi dio projekta obuhvatio je interaktivni web prikaz mape pješačkih i biciklističkih staza , uz mogućnost prikaza na mobilnim uređajima (Android/iOS) te mogućnost preuzimanja podataka putem web aplikacije na računalo za detaljnije planiranje šetnji ili vožnji biciklom.

Voditelj projekta, Enes Bešić: Interaktivna web mapa pješačkih i biciklističkih staza  izrađena je  sa svrhom da olakša kretanje u terenu, te na taj način podigne sigurnost posjetitelja na određenom  području. Odlučili smo se za što jednostavniji koncept koristeći Qr-codove koji će preko web interaktivne karte pružati korisnicima informacije o ruti kretanja,  te samoj poziciji posjetitelja. Na  taj način će posjetitelji  koji budu boravli na području TZO  Dubrovačko primorje,  biti u mogućnosti  iste učitati preko svog mobilnog uređaja te se sigurnije kretati u terenu. Sve ove aktivnosti potaknute su da podižu razinu sigurnosti  turista,  koji borave u našoj općini, u terenu. Kroz ovaj  koncept  težilo se  jednostavnosti, da korisnik uz svoj mobitel i internet,  preko qr-coda dobije informcije o pojedinim rutama koje su sigurne za njegovo kretanje. Stoga smo kroz razna istraživanja i koncepte koje smo radili i  provedena  testiranja,  došli  smo  do najjednostavnijeg riješenja da se koriste google chromom i google kartama sa korisnikovog mobitela, te podršku sa određenog internet prostora,  što je nakraju uspješno spojeno sa Qr-codom. Uvidjeli smo da su benefiti korištenja ovakvog tipa koncepta izrazito veliki,  jer sam korisnik u svakom trenutku zna gdje se nalazi, vidi stazu na svom mobilnom uređaju, vidi svoju lokaciju gdje je i da li je na pravoj ruti njegovog kretanja.

Tako se uvelike smanjuje mogućnost da posjetitelj , koji se odlučio da istraži, posjeti neko određeno područje gdje su postavljeni Qr-codovi sa takvim konceptom,  da se nađe u situaciji da se izgubi te da ne zna gdje se nalazi. Korisnik koji želi da  vidi sadržaj koji se krije iza  Qr-coda,dovoljno je da otvori aplikaciju sa nekim čitačem qr-codova i ima WI-FI ili uključene mobilne podatke,  izvrši očitanje Qr-coda i dobiti će sadržaj na svoj mobilni uređaj. Uz Qr-cod do sadržaja interaktivne mape moguće je doći i na stranici TZO Dubrovačko primorje www.visit-slano.com

Treća faza projekta predviđa označavanje navedenih pješačkih i biciklističkih staza. Uz znakove, predviđeno je postavljanje i  info-tabli na cijelom području od Banića, preko Slanoga do Majkova.

Do sada je kroz zajedničke projekte TZO Dubrovačko primorje i HGSS-a izrađen Turističko-planinarski zemljovid Dubrovačkog primorja, gdje su navedene sve pješačke i staze pogodne za bicikliranje u Dubrovačkom primorju  i označena je biciklistička staza Slano – Bistrina u dužini od 50 km i napravljena je popratna brošura za taj projekt pod nazivom „Tematska biciklistička staza – Stećci Dubrovačkog primorja“

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here