Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Dubrovačko-neretvanske županije izdao je poduzeću Kaufland građevinsku dozvolu za rekonstrukciju ceste i lokacijsku dozvolu za novi trgovački centa u Župi dubrovačkoj, točnije u Čibači.

Kaufland je tražio dozvolu za rekonstrukciju lokalne ceste LC 69050, odnosno Ulice Sima Savinovića, izgradnjom treće trake „lijevog skretača“ iz pravca istoka širine 3,0 m i duljine 220,0 m, uklanjanje postojećeg potpornog zida s ogradom i izgradnju novog širine 30 cm, duljine cca 100,0 m i max. visine 3,0 m.

Osim toga tražili su izmještanje komunalne infrastrukture i to uklanjanje postojećeg i izgradnju novog nogostupa širine 150 cm, izmještanje rasvjetnih tijela, rigola i slivnika, a sve za potrebe kolnog prilaza građevnoj čestici planiranoj za izgradnju trgovačkog centra Kaufland, na novoformiranoj građevnoj čestici oznake k.č. 1220/6 k.o. Čibača. Za sve to dobili su građevinsku dozvolu.

U isto vrijeme izdana im je i lokacijska dozvola za izgradnju novog centra, a riječ je o građevini nepravilnog tlocrtnog oblika koja se može upisati u pravokutnik maksimalnih dimenzija 86,83 x 55,35 m.

Budući centar imat će prizemlje i kat, ukupne visine 12,23 m, ravan krov, a površina krova ne smije prelaziti 3 939,26 m2. Osim toga uz prodavaonicu planirani su i prateći sadržaji, kao i ugostiteljski objekt. Kad je riječ o parkingu, centar će imati 163 parking mjesta na otvorenome.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here