U sklopu projekta TELE.DOC o primjeni telemedicine u njezi traumatoloških bolesnika, koji financira Europska unija, u Dubrovniku je u hibridnom obliku održana tematska konferencija.

Zbog potencijala kojeg telemedicina ima, i mogućnosti proširenja pristupa izvrsnoj medicinskoj skrbi, što se potvrđuje njezinom isplativošću, telemedicina predstavlja vertikalu zdravstvenog sustava.

Ovim projektom uspostavlja se mreža temeljena na primjeni inovativnih alata u digitalnom okruženju s naglaskom na dominaciju u prostoru audiovizualne komunikacije, transferu medicinskih podataka, te konzultacijama među odjelima traumatološke skrbi u stvarnom vremenu.

Nabavka specijalizirane medicinske opreme i kapaciteta aktivnosti izgradnje, koji su ključni za kvalitetu medicinskog osoblja, povećat će kvalitetu bolničke i izvanbolničke skrbi za više od 1468 traumatoloških pacijenata u tri zemlje.

Projekt TELE.DOC financira Europska unija kroz Interreg IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. Provedba projekta započela je 1. ožujka 2020. godine i trajat će do 28. veljače 2022. Ukupna vrijednost projekta je 1.116.029,99 EUR. Partneri na projektu su: Opšta bolnica Kotor i Opština Kotor (Crna Gora), Opća bolnica Dubrovnik (Hrvatska) i Javna ustanova Kantonalna bolnica „Dr. Safet Mujić“ Mostar (Bosna i Hercegovina). Projekt TELE.DOC ima za cilj poboljšati liječenje traumatoloških pacijenata kroz ulaganja u postojeće zdravstvene usluge triju bolnica.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here