BLUEfasma Mljevene ljušture školjaka početak su kružnog gospodarstva u DNŽ. Kroz projekt BLUEfasma predstavljeni odlični primjeri kružnog gospodarstva. BLUEfasma U Dubrovačko-neretvanskoj županiji otpad u akvakulturi iskorištava se za dobivanje suvenira i hrane za perad. BLUEfasma Mljevene ljušture školjaka kao hrana za perad i izradu autentičnih suvenira. BLUEfasma DUNEA i UNIDU započeli s radionicama za zbrinjavanje i obradu otpada u akvakulturi.

Na području Dubrovačko-neretvanske županije započelo se sa zbrinjavanjem i daljnjom obradom otpada u akvakulturi u sklopu projekta BLUEfasma kojeg provodi Regionalna agencija DUNEA.

Projekt je osmišljen na način da integrira i provodi principe kružnog gospodarstva u sektoru plavog rasta, ribarstva i akvakulture kako bi se na nove načine, kroz osnaživanje inovacijskih kapaciteta malog i srednjeg poduzetništva i pomorskih klastera, pogodovalo izoliranim otočnim i obalnim područjima Sredozemlja. 

Regionalna agencija DUNEA u suradnji s projektnim timom Sveučilišta u Dubrovniku kao vanjskog stručnjaka na projektu, provodi navedene aktivnosti, te je tako organizirana i prva online radionica na kojoj su zainteresiranim sudionicima predstavljeni načini korištenja mljevenih ljuštura školjaka u izradi autentičnih suvenira, prehrani peradi, filtraciji vode i tako dalje. Predstavljena rješenja odličan su primjer kružnog gospodarstva kojim bi se riješio problem zbrinjavanja otpada te bi se u konačnosti dobio iskoristiv i kvalitetanproizvod.

Za provedbu aktivnosti na području Dubrovačko neretvanske županije koje je jedno od 11 pilot područja na Sredozemlju, odgovorna je izravno kao jedini hrvatski partner na projektu Regionalna agencija DUNEA zajednosa FLAG-om Južni Jadran kao pridruženim partnerom.

S obziromna to da je za pilot područje izabran Malostonski zaljev, u projektse uključila i Općina Ston koja je prepoznala projektni potencijal i mogućnosti da prihvaćanjem principa kružne ekonomije naefikasan način riješe problem zbrinjavanja otpada te istodobno dobiju prepoznatljivi suvenir, načinjen od mljevenih ljuštura školjaka.

U nastavku provedbe projekta planiraju se organizirati radionice na kojima će se procijeniti i usavršiti osmišljeni alati, metode i politike za prelazak na kružno gospodarstva u sektoru ribarstva i akvakulture. Tome će svakako doprinjeti projektna online baza znanja na kojoj će se prezentirati najbolje prakse u primjeni načela kružnog gospodarstva u ribarstvu i akvakulturi.

U projektu BLUEfasma sudjeluju partneri iz Grčke, Cipra, Italije, Malte, Francuske, Španjolske, Portugala i Crne Gore. Vrijednost projekta ugovorenog u sklopu INTERREG ProgramaMediteran 2014 – 2020 je 20.946.308,00 kuna, a 85 posto bespovratnih sredstava osigurano je kroz Europski fond za regionalni razvoj.  Poračun Regionalne agencije DUNEA iznosi 1.561.333,70 kuna, a projekt se provodi do lipnja 2022. godine.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here