Zaustavljanje proizvodnje u Kini i Americi, zatim zaustavljanje prometa, izazvalo je nestašicu, a time i porast cijena građevinskog materijala te gradnje. To će dovesti u problem mnoge javne komunalne projekte sufinancirane od strane europskih fondova, jer procijenjene cijene na kojima se temelje projekti povećane su ovisno o materijalima potrebnim za gradnju od 35 do230 posto. Inženjer građevine Mario Obuljen objasnio nam je što se događa na tržištu i kako bi to moglo utjecati na sektor građevine u RH.

-Povodom pandemije COVID- 19, te posljedično globalnim utjecajima na proizvodnju i poremećajima u opskrbi sirovinama za proizvodnju proizvođači su suočeni s ozbiljnim problemima u nabavci sirovina za proizvodnju s jedne strane te s dramatičnim porastom troškova s druge strane. Također nužno je istaknuti da će se povećanje cijena građevinskog materijala (ovisno od građevnim proizvodima poskupljenja su od 35 % pa sežu čak do 250%), utjecati i ugrožavati profitabilnost projekata! 

Proizvodi li se građevinski materijal uopće u Hrvatskoj ili se sve uvozi?

-Kemijski proizvodi kao sirovina koja je potrebna za proizvodnju određenih građevinskih proizvoda se ne proizvodi u Hrvatskoj već vani, a većinu tih proizvodnih pogona drži Kina, Amerika. Osim kemijskih proizvoda, sirovine poput čelika koji se koristi za armaturu, spojeve, nosače se nabavlja izvan hrvatske. Nužno je osvijestiti da uz povećanje cijena nabavljači/distributeri proizvoda su suočeni s ozbiljnim problemima oko nabavke i distribucije istih proizvoda.

Koliko će to poskupiti ili već jest poskupilo građevinske radove? Vidjeli smo da su radovi na Lapadskoj obali zaustavljeni upravo zbog nedostatka materijala, a Dubrovnik osim privatnih investicija očekuju i veliki građevinski radovi na komunalnoj infrastrukturi kao što je kanalizacija, vodovod, pročistač otpadnih voda, a trenutno je u tijeku i natječaj za Centar za gospodarenje otpadom Lučino razdolje, koji je upravo zbog visokih ponuda ponovljen. Smatrate li da će porast cijena i nedostatak materijala usporiti i ove važne javne projekte?

 -Do poskupljena je već došlo, jer ako je nemoguće kupiti proizvod po cijeni od prije dva mjeseca-godine dana, onda je također nemoguće očekivati da će se građevinski proizvod kupiti, dopremiti i ugraditi jeftinije nego što sam proizvod cjenovno iznosi u samoj prodaju. Iz svega navedenog dovodi se u pitanje profitabilnost projekata radi rasta cijena i same isporuke proizvoda, koji u konačnici može dovesti do ozbiljnog problema po pitanju realizacije projekata radi zastoja na gradilištu, ali na žalost i do zaustavljanja samih radova. 

Postoje li neke procjene kad bi se tržište moglo stabilizirati?

Po dosadašnjem iskustvu kad dođe do poskupljenja proizvoda teško da nakon toga padnu cijene, ali moramo se prilagoditi stanju na tržištu zatim na strukovan način raditi planove te razumno i odgovorno raspolagati resursima, ali imajući na umu da ni u jednom segmentu strukovnog djelovanja ne smijemo dovesti u pitanje ni jedan jedini temeljni zahtjev za građevinu koja pruža sigurnost svakom korisniku te građevine, prolazniku ma svakom građaninu…

 Temeljni zahtjevi za građevinu su:
1. mehanička otpornost i stabilnost
2. sigurnost u slučaju požara
3. higijena, zdravlje i okoliš
4. sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe
5. zaštita od buke
6. gospodarenje energijom i očuvanje topline
7. održiva uporaba prirodnih izvora.

Građevinari su tražili fleksibilnije ugovore o gradnji, što to znači?

-Uslijed ove situacije izazovi bi se mogli pojaviti u provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u čiji su velik dio uključeni građevinski radovi, samo za obnovu zgrada stradalih u potresu predviđeno je preko 6 milijardi kuna, a iskorištavanjem sredstava bi moglo doći u pitanje, ako se za projekte koju su u pripremi ne revidiraju procijenjene vrijednosti u skladu s poskupljenjima, ali i promijene odredbe po kojima je obaveza izvođača da jamči nepromjenjive jedinične cijene. 

Kako trenutna situacija ne bi dovela do sloma građevinskog sektora i propasti započetih projekata (koji se velikim dijelom financiraju EU sredstvima, a samo kašnjenje radova bi rezultiralo penalizacijom prema izvođaču radova i državi/investitoru) pod utjecajima “više sile” u ovim momentima nužno je organizirati sastanak između predstavnika javnopravnih  tijela, ovlaštenih inženjera građevinarstva, arhitekata, trgovaca, pravnika kako bi se mogli dogovorit u zakonodavnim okvirima i zajedničkim strukovnim smjernicama oko primjene klizne skale ili nekog sličnog instrumenta po pitanju ranije ugovorenih cijena referirajući se pogotovo na zakon o obveznim odnosima koji bi svim sudionicima projekata za javno dobro  omogućio nastavak poslovanja u svrhu dobrobiti realizacije projekata. 

Kako riješiti problem kad se radi o projektima financiranim iz EU fondova, koji već imaju definirane rokove i troškovnik, čime je uvjetovano i sufinanciranje?

-Među prvima se očitovalo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koje ističe kako su upoznati s drastičnim povećanjem cijena materijala te su podržali inicijativu o izmjeni Zakona o obveznim odnosima u dijelu koji se odnosi na promjenjivost cijena.

Nadalje, ministarstvo ističe kako u odnosu na ugovore iz EU fondova kao upravljačko tijelo ne smiju utjecati, a korisnici sredstava moraju poštivati nacionalne propise, te dodaju kako je korisnicima bespovratnih sredstava trošak prihvatljiv ukoliko je povećanje cijena u skladu s odredbama Općih i Posebnih uvjeta Ugovora o bespovratnim sredstvima te drugim važećim odredbama koje reguliraju tu tematiku.

Ukazuju i na mogućnosti predviđene odredbama Zakona o javnoj nabavi te Zakona o obveznim odnosima koje se tiču izmjene sklopljenih ugovora tijekom njihovog izvršenja:

– u člancima 314. do 321. Zakona o javnoj nabavi (ZJN) utvrđene su izmjene sklopljenih ugovora

– u člancima 620. do 636 Zakona o obveznim odnosima (ZOO), uređuju se pitanja vezana na ugovore o građenju, a uređenje cijena radova člankom 625.

– članak 626, propisuje da ako ugovorom glede izmjene cijene nije predviđeno što drugo, izvođač koji je svoju obvezu ispunio u predviđenom roku može zahtijevati povećanje cijene radova, ako su se u vremenu između sklapanja ugovora i njegova ispunjenja, a bez njegovog utjecaja, povećale cijene elemenata na temelju kojih je određena cijena radova, tako da bi ta cijena trebala biti veća za više od dva postotka. 

U slučaju da izvođač svojom krivnjom nije izveo radove u roku predviđenim ugovorom, on može zahtijevati povećanje cijene radova, ako su se u vremenu između sklapanja ugovora i dana kada su radovi prema ugovoru trebali biti završeni, a bez njegova utjecaja, povećale su se cijene elemenata na temelju kojih je određena cijena radova, tako da bi ona, prema novim cijenama tih elemenata, trebala biti veća za više od pet postotaka.

U oba slučaja izvođač može zahtijevati samo razliku u cijeni radova koja prelazu dva, odnosno pet postotaka. Izvođač se ne može pozivati na povećanje cijena elemenata na temelju kojih je određena cijena radova  ako je do povećanja cijene došlo nakon njegova dolaska u zakašnjenje

– članak 627. ZOO propisuje da ukoliko je ugovoreno da se cijena radova neće mijenjati, u slučaju da se nakon sklapanja ugovora povećaju cijene elemenata na temelju kojih je onda određena (odredba o nepromjenjivosti cijena), izvođač može, usprkos takvoj odredbi ugovora, zahtijevati izmjenu cijene radova, ako su se cijene elemenata, a bez njegova utjecaja, povećale u tolikoj mjeri da bi cijena radova trebala biti veća za više od deset postotaka. Ali i u tom slučaju izvođač može zahtijevati samo razliku u cijene koja prelazi deset postotaka, osim ako je do povećanja cijene elemenata došlo poslije njegova dolaska u zakašnjenje

Dakle, odredbe ZOO propisuju određene mogućnosti ugovornim stranama uslijed nastanka okolnosti promjene cijena, kako je navedeno u relevantnim člancima tog Zakona. Gospodarski subjekt se ne može pozvati na to da mu nisu bile poznate činjenice propisane važećim zakonom, osobito zakonom kojim se uređuju obvezni odnosi, te je primjena navedenog zakona propisana i odredbama članka 313. ZJN 2016.

Međutim, treba ukazati i na pravo Naručitelja da, sukladno članku 628. ZOO, u slučaju kada bi cijene bila znatno povećana, ima mogućnost tražiti raskid ugovora. U slučaju raskida ugovora naručitelj je dužan isplatiti izvođaču odgovarajući dio ugovorne cijene, a do tada izveden radove te pravičnu naknadu za nužne troškove. Isto tako, ukoliko dođe do sniženja cijena u odnosu na ugovorene cijene, naručitelj ima pravo na sniženje ugovorne cijene sukladno odredbama članka 629. ZOO.

Moram istaknuti kako Hrvaska gospodarska komora zajedno s Hrvatskim vodama organizira online radionicu pod nazivom: Preporuke i Upute o postupanju kod velikog povećanja cijena građevinskog materijala

Također se i ovim putem zahvaljujemo na svim postupcima kroz koje se svaka strukovna grupacija zalaže za pronalazak pravnih rješenja kako bi se zaštitio svaki sudionik u gradnji kao neumorni pokretač gospodarstva u ovim teškim momentima uzrokovane COVID 19 pandemijom.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here