Na današnji dan 1813. u 23:00 pod okriljem noći, kiše i grmljavine, kapetan John Harper sa četrdeset mundira i marinaca u dva čamca, nakon dva sata veslanja od svog M/S Saracen (Brig) je izvršio desant u Suđurđu i Šipan oslobodio od Francuza. Zanimljiva je to crtica iz povijesti, koju je u FB grupi Jedno drugo vrijeme, Vrijeme dobrih Duhova od Grada, Dubrovcana dobra duha objavio Danijel Marelić.

-Zatim su izvršili teški marš od 3 milje kroz polje i vinograde, neki su izgubili i čizme u blatu a barut im se skroz smočio. Došli su u Šipansku Luku, pomalo se spustili i izvršili juriš sa bajunetama i noževima na Francuze, koji su na glavnoj placi imali fortifikaciju od vreća. Britanci su imali par lakših ozljeda, kojeg Francuza su malo uboli, a zarobili su zapovjednika Šipana i Lopuda, 2 vodnika, 3 kaplara i 33 vojnika, koji su pripadali 4. lakoj pješačkoj pukovniji.

Jedan poručnik i 15 vojnika su im pobjegli s barkama prema kopnu. Međutim mi sada znamo da jedan Francuz nije pobjegao nego je ostao živjeti na otoku. Tako je otok Šipan oslobođen od francuske okupacije, a mještanima nije lako bilo hraniti tu vojsku dok Britanski brodovi okolo gusare.

Kapetan John Harper je digao britansku zastavu, vratio dubrovačke zakone i vlast predao Conte Nataliu. Čak je zapisao da je otok lijepo obrađen i da je bogat vinom i uljem. Kapetan Harper i Conte Natali su se sprijateljili i ostalo je jedno lijepo osjećajno pismo iz kasnijeg razdoblja čak i političke borbe za ponovnu restauraciju Dubrovačke republike, jer su Harper i Britanci oslobodili i Lopud u bitci s Francuzima, koja je jednako zanimljiva, a s Kalamote su se Francuzi povukli. Tako da je Šipan bio Dubrovačka republika pod Britanskim patronatom od 18.06.1813. do 16.07.1815. (2 godine i 4 tjedna), kad su Britanci predali Lastovo, Mljet i Elafitske otoke Austriji, a Grad Dubrovnik je, nakon opsade dubrovačkih ustanika i Britanaca, a kasnije i Austrijanaca, potpao pod Austrijsku vlast, a zastava sv. Vlaha bila je zakonom zabranjena.

Kapetan Harper je nastavio ploviti po svjetskim morima, ima nevjerojatnu biografiju, a on i slični njemu su opisani u seriji romana koji su postali veoma popularni u to doba, a današnjoj publici su približeni u filmu Master and Commander: The Far Side of the World s Russell Crowom.

Autor teksta je Danijel Marelić, a njegovi izvori su: Brodski dnevnici, biografije, The London Gazzete, zaključci

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here