Na otoku Lokrumu su u subotu, 3. srpnja 2021. godine postavljeni kolektori za prihvat plemenite periske u sklopu projekta “Očuvanje plemenite periske u južnom dijelu Jadrana”.

Kolektore su postavili članovi ronilačkog kluba “Dubrovnik” u suradnji s djelatnicima JU Rezervat Lokrum i to na tri lokacije – dvije linije u Portoču i jedna na zapadnoj obali – u uvali “Pod Bor”, a u moru će biti do mjeseca studenog gdje služe kao podloga na koju se mogu uhvatiti ličinke periske.

Javna ustanova “Rezervat Lokrum” potpisala je sporazum o partnerstvu u provedbi projekta Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora koji je dio nacionalnog programa očuvanja plemenite periske u Jadranskom moru.

FOTO: Rezervat Lokrum

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here