Stigla je obavijest o prestanku kratkotrajnog onečišćenja mora na plaži Stara Mokošica:

„Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje (“Narodne novine” broj 73/08), obavještava se javnost o prestanku kratkotrajnog onečišćenja mora na plaži Stara Mokošica u Dubrovniku koje je objavljeno 10. lipnja 2021.

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je dodatne uzorke mora za kupanje 10. i 11. lipnja. 2021. godine. Rezultati ispitivanja udovoljavaju uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), što upućuje na prestanak kratkotrajnog onečišćenja, te je more na plaži Stara Mokošica u Dubrovniku podobno za kupanje.

Obzirom na zahtjeve Uredbe članak 24., more na plaži ponovo će se uzorkovati u roku od sedam dana, radi provjere prestanka kratkotrajnog onečišćenja.“

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here