Općina Konavle je dobila lokacijsku dozvolu za izgradnju Boćarskog doma s popratnim sadržajima u Dubravci.

Izgradnja sportsko-rekreacijske namjene obuhvatit će suteren, prizemlje i kat, a planirano je i 19 parkirnih mjesta te infrastruktura za punjenje električnih vozila.

U lokacijskog dozvoli precizno stoji:

Građenje građevine športsko-rekreacijske namjene, 2.b skupine – Boćarski dom s popratnim sadržajima, katnosti suteren, prizemlje i 1. kat (S+P+1), visine 8,45 m do gornjeg ruba stropne konstrukcije 1. kata mjereno od konačno uređenog i zaravnatog terena uz zgradu, građevinske bruto površine 1136,80 m², s pripadajućih devetnaest (19) parkirnih mjesta na parceli i uspostavljenom infrastrukturom za punjenje električnih vozila, na novoformiranoj građevnoj čestici koja će se formirati od k.č.br. 1236/3, i od dijela k.č.br. 1236/2, 1235/2, 2150 i 1202/1, k.o. Dubravka (Dubravka), iz točke I. izreke ove dozvole.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here