Hrvatska udruga za medicinsko pravo pozdravlja inicijativu ministra prof.dr.sc. Vilija Beroša za sistemskom reformom zdravstva.

Reforma je nužna i prijeko potrebna, a  model u kojem se jača primarna zdravstvena zaštita, osnaživanjem uloge Domova zdravlja (koju su isti u međuvremenu  izgubili, a pri čemu se  istovremeno očekivalo ili predmnijevalo da je i dalje nose!) više je nego poželjan iskorak u ovoj trenutnoj situaciji krhke (ne)stabilnosti zdravstvenog sustava i zdravstvenog stanja našeg društva,  opterećenog pandemijom COVID-19 i svim ostalim višeslojnim  negativnim posljedicama proteklih vremena. Čvršćim pozicioniranjem Domova zdravlja kao mjesta u sustavu gdje pojedinac može obaviti i temeljne specijalističke preglede i dijagnostičko-terapijske postupke, očekuje se i osigurava postizanje brze i učinkovite zdravstvene zaštite svakom pojedincu na jednom mjestu i omogućuje rasterećenje bolnica, a što nepogovorno predstavlja nužan korak u reformi zdravstvenog sustava.

                Obzirom da javnost još nije upoznata s cjelovitim planom reforme,  pitanje načina i redefinicije načina plaćanja usluga te kontrole  upravljanja i financijske konsolidacije svih ustanova u sustavu zdravstva i dalje ostaje otvoreno te ga smatramo  prioritetnim u rješavanju.   Primjerice, ne smijemo imati situaciju da pojedini dijelovi sustava ili djelatnosti, odnosno liječnici i drugi zdravstveni radnici, imaju potpuno različite pozicije u sustavu i drugačija materijalna prava i status samo ovisno o ustanovi u kojoj rade, privatnoj ili javnoj, već se mjesto u sustavu, status i materijalna prava pojedinaca moraju temeljiti i na učinkovitosti rada  svakog pojedinca, a menadžment zdravstvenih ustanova treba biti odgovoran za unaprijeđenje i nadzor učinkovitosti timova i zdravstvenih radnika.

Time će se otkloniti nabujali jaz imeđu privatnog i javnog, a ujedno poticati svakog pojedinca da iskazuje i daje svoj profesionalni  i stručni maksimum.

Jednako tako, pitanje ugovora s državnim osigurateljem i podjela novaca iz riznice HZZO-a ustanovama ne može biti zasnovana samo na principu izravnih plaćanja DTP postupaka, a bez  sagledavanja aspekta učinkovitosti. Stoga se nadamo da će ova reforma ići upravo u tom smjeru, dakle većeg uvida i nadzora učinkovitosti  rada i pružanja zdravstvenih usluga, te redefiniranja načina plaćanja usluga od strane državnog osiguratelja prema zdravstvenih ustanovama, odnosno privatnim zdravstvenim radnicima. Sav taj paket mjera obligatno podrazumijeva i veću ulogu i odgovornost zdravstvenog menadžmenta kako usmjeravati i trošiti novac za zdravstvene procese u svojim ustanovama kao i za plaćanje učinkovitosti  rada zdravstvenih radnika.

                Naše društvo novaca u zdravstvu i za zdravstvo ima upravo onoliko koliko ima, stoga ga treba dobro i pametno usmjeriti pa i koraci za poboljšanje sustava planiranja i opremanja zdravstvenih ustanova vjerujemo idu u istom smjeru i ka istom cilju.

                Sagledavajući sve navedeno smatramo da su gore spomenuti koraci u reformi zdravstva dobri, poglavito ako se zaista fokusira na ova dva bitna segmenta – adekvatno  plaćanje usluga i rada uključujući i plaćanje po učinkovitosti, te jačanje primarne zdravstvene zaštite kroz osnaženu ulogu Domova zdravlja – stoji u priopćenju predsjednika Hrvatske udruge za medicinsko pravo, Mirana Cvitkovića, dr.med.       specijaliste pedijatra, subspecijaliste intenzivne medicine.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here