Po uzoru i iskustvu rada Vijeća za prevenciju kriminaliteta GK Mokošica i GK Grad u prostorijama Gradskog kotara Ploče održana je konstituirajuća sjednica Vijeća za prevenciju kriminaliteta GK Ploče.

Sjednicu Vijeća vodio je predsjednik Gradskog kotara Srđan Obad, a osim njega na sjednici su bili prisutni članovi Vijeća, odnosno vijećnici Gradskog kotara, predstavnici škola, policije, državnih i civilnih udruga s područja spomenutog Gradskog kotara.

Nakon konstituiranja Vijeća raspravljalo se i o određenim sigurnosnim i komunalnim problemima, a sljedeća sjednica planira se održati 28. srpnja ove godine u 20 sati u Lazaretima i ona će, ukoliko to budu dozvoljavale epidemiološke mjere, biti otvorena za sve zainteresirane građane tog gradskog područja.

Dodajmo ovom da će se sjednice Vijeća za prevenciju kriminaliteta GK Ploče održavati svaka tri mjeseca i prethodno će biti medijski najavljene kako bi svi zainteresirani građani na njima mogli sudjelovati i iznijeti sigurnosne ili komunalne probleme na koje nailaze.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here