Nakon jučerašnje press konferencije Vodovoda Dubrovnik želim se očitovati na izjave čelnika Vodovoda Dubrovnik koji se poziva kako radove u Staroj Mokošici rade sukladno Građevinskoj dozvoli i suglasnosti Županijske lučke uprave – stoji u priopćenju koje potpisuje Antonia Knežević iz MOST-a. Evo ga u cijelosti:

Naime za radove vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava Stare Mokošice postoji građevinska dozvola, ali ista ne uključuje nikakve zahvate na obalnom zidu i to betoniranje obalnog zida, uklanjanje izvornih kamenih kolobrana (stupića), kao ni betoniranje postojećih oborinskih propusta i sl.

Isto je vidljivo u glavnom projektu temeljem kojeg je dobivena građevinska dozvola (u nastavku teksta).

Situacijski prikaz trase K1 i K2 (uz obalu Stare Mokošice) – iz glavnog projekta

Poprečni presjeci trase K1 i K2 (uz obalu S. Mokošice) – iz glavnog projekat

Najširi poprečni presjek dionice K1 i K2 max. širine 252cm

U Vodpravnim uvjetima Hrvatskih voda – u glavnom projekt stoji:

U posebnim uvjetima Ministarstva zaštite okoliša i prirode – u glavnom projekt  stoji:

ZAKLJUČAK:

Iz priložene dokumentacije vidljivo je da je pojas uz rijeku oznake K1 i K2, te da je na toj dionici max. širina rova 2,52m, a izvedeno stanje je takvo da je raskopan cijeli put u širini 4-5m.

Iz poprečnih profila vidljivo je da obalni zid nije u obuhvatu projekta, te se ne mogu pozivati na to da ga rade sukladno građevinskoj dozvoli jer on nije u dozvoli.

Osim toga, sastavni dio građevinske dozvole i glavnog projekta su i vodopravni uvjeti, u kojima stoji da u sl. eventualnog prokopa obloge korita moraju izvršiti oblogu identičnim materijalom i na isti način.

U uvjetima Ministarstva zaštite okoliša i prirode stoji da se moraju poduzeti max. mjere da se spriječi onečišćenje rijeke, kao i da se ne smije remetiti prirodno otjecanje oborinskih voda, a nakon završetka teren treba sanirati i vratiti u prvobitno stanje.

Gosp. Matušić je po struci dipl. ing. elektrotehnike, a direktor je javnog poduzeća Vodovod Dubrovnik, zaduženog za vodovod i odvodnju?! Iz njegovog javnog izlaganja vidljivo je da ne barata terminologijom niti propisanom Zakonskom regulativom vezanom za građevinarstvo, te da nije niti kompetentan davati podatke koji se tiču građevinske struke, glavnog projekta, suglasnosti i ostalih uvijeta.

Pitam kako tako nekompetentna osoba može može biti na čelu Vodovoda Dubrovnik, ako nije građevinskog niti strojarskog strukovng usmjerenja, te kako može kvalitetno voditi poslovanje tog javnog poduzeća kad mu isto nije struka?

Pitam se također hoće li, i tko, platiti izvođaču ilegalni beton naliven u rijeku, da li je to planirano iz sredstava j.p. Vodovod Dubrovnik, te tko će ovjeriti građevinsku knjigu, dnevnik i situaciju obzirom da za isto nemaju građevinsku dozvolu?!

Na press konferenciji su naveli da za betoniranje obalnog zida imaju suglasnost Županijske lučke uprave.

Takva suglasnost nikako ne može biti istovjetna neophodnoj građevinskoj dozvoli.

Naime uz stari kameni obalni zid, izveden je novi betonski zid debljine cca 25 – 30 cm. Obzirom da se ne radi o popravku postojećeg kamenog zida ili kako ono to nazivaju „sanacija“, već se predmetnim zahvatom izgradio novi obalni zid koji se naslanja na postojeći, a istim se odstupilo od horizontalnih gabarita postojećeg stanja, sukladno Zakonu o gradnji NN 125/19 isti spada u kategorije građevina za koje se izdaje građevinska dozvola, te mora imati glavni projekt, posebne uvjete, te biti izrađen sukladno tehničkim propisima i pravilima struke.

Nadalje, izjava g. Matušića da ih osobno nikada nisam kontaktirala i da nisam bila je notorna laž, budući da sam u prisustvu g. Peza bila na sastanku u Vodovodu, a također i veliki broj mojih susjeda i sumještana, te smo ukazivali na probleme potkapacitiranosti fekalnog kolektora, prelijevanja kanalizacije po našim baštinama, plavljenja po našim objektima i sl., ali se čelnici Vodovoda nisu htjeli uhvatiti u koštac sa rješavanjem problema ilegalno spojenih oborinskih priključaka na glavni fekalni kolektor, već su problem potkapacitiranosti fekalnog cjevovoda „riješili“ izradom fekalnog preljeva u oborinski kanal Rijeke dubrovačke, pa sad i u srcu sezone na sramotu Grada imamo kanalizaciju koja se izlijeva u more kroz otvoreni oborinski kanal.

Na javno objavljene slike i video snimke ispuštanja kanalizacijskog sadržaja na oborinski preljev u Obuljenu navode kako su izveli samo tzv. kišni preljev, međutim ispust fekalija u oborinski kanal su nažalost i u ljetnom sušnom periodu.

Obzirom da se nakon mog osobnog apela, kao i apela stanovnika Stare Mokošice nitko iz Vodovoda nije udostojio dati nikakvo suvislo rješenje nastalih problema vezanih za devastaciju i zagađenje mora fekalijama, u našem nastojanju da apeli dospiju na viši novo, kao članica MOSTA, zamolila sam predsjedništvo stranke da nas u apelima podrži i na tome im neizmjerno hvala.

Prilikom press konferencije izjavu za medije dala je u ime Grada i Nikolina Matuško, koja je izjavila da je u planu izrada šetnice „lungo mare“ u potezu od oko 3 km uz Rijeku dubrovačku.

Obzirom da za istu još niti ne postoji projektno rješenje, te da je put uz rijeku duži od 3 km, niti se ne može sa sigurnošću tvrditi da će planirana dionica šetnice biti u ovom obuhvatu gdje se sada izvode radovi, stoga g. Matušić nije kompetentan davati nikakve prosudbe na tu temu, već popraviti učinjenu štetu.

Budući da iz Vodovoda negiraju ilegalnu izgradnju obalnog zida u pojasu od 1000m kao i davastaciju zaštićenog krajolika, te da nisu pokušali iznaći dogovor sa lokalnim stanovništvom, vezano za presječene oborinske kanale, pokidane kolobrane i zabetoniranu kamenu oblogu obalnog zida, za očekivati je da će ogorčeni stanovnici Stare Mokošice pomoć za rješavanje svojih problema kao i odgovore na brojna pitanja potražiti pred nadležnim institucijama u Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Ministarstva graditeljstva, Sanitarnog inspektorata, Hrvatskih voda i ostalih nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj.

S poštovanjem,

Antonia Knežević, mag.ing.aedfi.

MOST Dubrovnik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here