Održana je prva u nizu radionica za izbor predstavnika Izvršnog odbora Upravljačke komisije Plana upravljanja, na kojoj je tajnim glasovanjem za predstavnicu gradskog kotara Pile-Kono jednoglasno izabrana vijećnica Katarina Doršner.

Naime, uspostava upravljačke strukture jedan je od prvih koraka provedbe Plana, a tijelo upravljanja bit će Upravljačka komisija koja se sastoji od Upravnog odbora i Izvršnog odbora.

Proces izbora kandidata za Izvršni odbor iz redova gradskih kotareva vrši Zavod za obnovu Dubrovnika kao glavni koordinator za provedbu Plana upravljanja u suradnji s Dubrovačka razvojna agencija DURA / Dubrovnik Development Agency .

Predstoji odabir još jednog predstavnika preostalog kontaktnog područja (GK Grad, GK Ploče, GK Gruž-Lapad-Montovjerna) te predstavnika udruga civilnog društva i privatnog sektora.

Preostalih sedam članova predstavljat će: dva člana iz Ministarstva kulture i medija, od kojih jedan predstavnik Konzervatorskog odjela; potom predstavnik Grada Dubrovnika, Zavoda za obnovu Dubrovnika, Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, Javne ustanove Rezervat Lokrum i Sveučilišta u Dubrovniku.

Svih 13 članova Izvršnog odbora na prijedlog gradonačelnika imenuje Gradsko vijeće Grada Dubrovnika.

Upravni odbor čini pet članova: ministrica Ministarstva kulture i medija RH, gradonačelnik Grada Dubrovnika, župan Dubrovačko-neretvanske županije, predstavnik građana – stanovnika područja svjetskog dobra (predsjednik Vijeća Gradskog kotara Grad) i predstavnik udruga civilnog društva.

U nadležnosti Upravnog odbora je praćenje provedbe Plana upravljanja u cijelosti.

Izvršni odbor je kroz svoj rad odgovoran za učinkovitu koordinaciju i provođenje aktivnosti Plana upravljanja, o čemu podnosi izvješća Upravnom odboru. Upravljačka komisija dužna je osigurati uvjete za očuvanje resursa baštine i za mogućnost služenja baštine javnom interesu, pri čemu ima mogućnost i obvezu savjetovanja sa stručnjacima za relevantna područja. Za svoj rad i sudjelovanje u radu Upravljačke komisije, članovi Upravnog odbora i Izvršnog odbora ne primaju naknadu.

Podsjetimo, cilj Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a „Starim gradom Dubrovnikom“ je osigurati dugoročan sustav upravljanja koji će omogućiti očuvanje kvalitete, izvornosti i cjelovitosti svjetskog dobra, kao i sastavnica koje potvrđuju izvanredne univerzalne vrijednosti, istodobno održavajući kvalitetu života građana i aktivnu multifunkcionalnu namjenu gradskog središta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here