Pokret otoka je u studenom 2021. na Javni poziv za prijavu projektnih prijedloga i projekata poticanja razvoja civilnog društva na otocima u 2021. godini Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU prijavio projekt naziva ‘’Otoci predvodnici čiste energije’’, koji će se tijekom 2022. godine provoditi na Korčuli, Visu, Braču i Hvaru.

Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 122.407,60 kuna, a traženo sufinanciranje u maksimalnom iznosu potpore od 50.000,00 kuna odobreno je u punom iznosu. Ostatak financiranja planira se namiriti sredstvima jedinica lokalne i regionalne samouprave te vlastitim sredstvima.

Opis projekta

Provedbom projekta ‘’Otoci predvodnici čiste energije’’ izravno se doprinosi rješavanju detektiranih problema i potreba na području održivog energetskog razvoja otočnih zajednica.

Provedba projekta uključuje iduće aktivnosti:

 • Organizacija online događanja sa stručnjacima iz različitih sektora,
 • Organizacija fizičkih događanja i uspostava radnih skupina na sva četiri otoka,
 • Mapiranje lidera energetskih tranzicija te održavanje radnih sastanaka s predstavnicima lokalnih samouprava i obrazovnih institucija na otocima Braču, Hvaru, Korčuli i Visu.

Navedenim aktivnostima osvještavaju se, informiraju i educiraju svi sektori otočnih zajednica o mogućnostima pristupanju pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji, alatima pripreme i provedbe projekata, provedbi međusektorske suradnje i umrežavanja te planiranju prelaska na čistu energiju unutar vlastitih programa rada.

Potrebe projekta

Potrebe koje se zadovoljavaju ovim projektom su:

 • neinformiranost lokalnih dionika – potreba za informiranjem i educiranjem otočana o pristupu pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji namijenjenoj cijelom čovječanstvu,
 • nedostatak koordinacije između sektora i JLS-ova,
 • nespremnost projekata – potreba za izgradnjom otporne infrastrukture,
 • potreba za promicanjem uključivosti i diversifikacije gospodarstva,
 • potreba za otvaranjem novih radnih mjesta,
 • potreba za poticanjem inovacija,
 • potreba za educiranjem o uključivim, sigurnim, otpornim i održivim ljudskim gradovima i naseljima,
 • potreba za osvještavanjem o važnosti osiguranja održivih obrazaca potrošnje i proizvodnje te o važnosti jačanja sredstava provedbe i revitalizaciji globalnog partnerstva za održivi razvoj,
 • potreba za usklađivanjem lokalnih strategija i projektnih prijedloga s novim programskim razdobljima.

Opći i specifični ciljevi projekta

Specifični ciljevi projekta su:

 • informirani i educirani otočni dionici te podignuta svijest šire javnosti o zelenoj tranziciji, čistoj energiji i prilikama za njihovu provedbu i implementaciju u budućem razdoblju,
 • mapirani lideri energetske tranzicije na Hvaru Korčuli, Braču i Visu,
 • identificirani ključni projekti spremni za daljnju provedbu i financiranje,
 • uključeni svi relevatni dionici po principu huadriple helix modela – lokalna i regionalna samouprava, poduzetnici, građani i građanske inicijative, obrazovne institucije,
 • osnaženi kapaciteti u srednjim školama na otocima s cijem daljnjeg razvoja edukativnog programa održivog razvoja.

Opći cilj su educirani i osviješteni otočni dionici te mapirani projekti kao temelj za postizanje energetske neovisnosti hrvatskih otočnih zajednica otoka do 2050. godine prema Europskom zelenom planu i UN-ovim ciljevima održivosti.

IZVOR: Pokret otoka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here