HALMED, Agencija za lijekove i medicinske proizvode je objavio da se povlači lijek Forxiga 5 mg (dapagliflozin) koji služi za liječenje dijabetesa tipa 1.

“Lijek Forxiga (dapagliflozin) 5 mg od 25. listopada 2021. godine više nije odobren za liječenje šećerne bolesti tipa 1 te se više ne smije koristiti kod navedenih bolesnika. Nositelj odobrenja AstraZeneca odlučio je ukinuti indikaciju lijeka Forxiga (dapagliflozin) u dozi od 5 mg u liječenju šećerne bolesti tipa 1”, izvijestili su.

Zabilježena je pojava dijabetičke ketoacidoze.

“Dijabetička ketoacidoza poznata je nuspojava dapagliflozina, koja je u ispitivanjima u liječenju šećerne bolesti tipa 1 zabilježena kao nuspojava s čestom učestalošću (može se javiti u manje od 1 na 10 osoba)”, piše HALMED.

Naglašavaju da se nakon prestanka liječenja dapagliflozinom preporučuje učestalo praćenje razine glukoze u krvi. Dozu inzulina treba pažljivo povećavati kako bi se minimizirao rizik od hipoglikemije.

foto:ilustracija

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here