Sa zabrinutošću pratimo razvoj događaja od prvog dana građevinskih aktivnosti na privatnoj parceli koja se nalazi s južne strane Stonskih zidina. Riječ je o aktivnosti koje poduzima privatna osoba na području za koje držim da je od osobitog značaja za prezentaciju Stona iz doba Republike – kazao nam je predsjednik Društva prijatelja dubrovačke starine Vedran Kosović, nakon što smo ga pitali zašto ih je toliko zabrinulo nasipanje jedne čestice zemlje u neposrednoj blizini Stonskih zidina, te kakvi su bili planovi Društva prijatelja u toj kontaktnoj zoni.

Pitanje smo uputili i dubrovačkom konzervatorskom odjelu koje po tom pitanju nije izrazilo nikakvu zabrinutost, već su odgovorili kako oni nisu nadležni za daljnje postupanje.

– Temeljem prijave o građevinskim radovima u blizini južnog poteza Stonskih zidina, djelatnici Konzervatorskog odjela u Dubrovniku 12. svibnja 2022. godine su izvršili stručni očevid. Očevidom je utvrđeno da se radovi vrše na poljoprivrednom zemljištu, katastarskoj čest. zem. 1485/1 k.o. Ston, koja nije zaštićena kao kulturno dobro u smislu Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03 i 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21) te stoga Konzervatorski odjel u Dubrovniku nije bio nadležan za daljnje postupanje – glasi odgovor koji smo dobili posredstvom nadležnom Ministarstva kulture.

No, prema stavu predsjednika DPDS-a, Vedrana Kosovića, stvar je nešto drukčija:

– Radovi se izvode na području jarka koji neosporno pripada fortifikacijskom sustavu Grada Stona. Svatko odgovara za svoje postupke i u ozbiljnoj državi su odgovornosti jasno definirane. Nismo na gradilištu primijetili gradilišnu tablu iz koje bi se moglo iščitati više podataka o samom građevinskom zahvatu – kazao nam je Kosović, dodajući kako su predstavnici Društva u stalnom kontaktu s načelnikom općine Ston, Vedranom Antunicom, koji ih je upoznao s aktivnostima koje je Općina poduzela po ovom pitanju.

Kazao je i kako su upoznati s činjenicom da su konzervatori izašli na teren, ali da nemaju povratnu informaciju o njihovim poduzetim aktivnostima.

Izražava nadu kako će se prostor jarka zaštititi.

– Duboko vjerujem da će se prostor jarka zaštititi. Sukladno odredbama važećeg prostornog plana riječ je o kontaktnoj zoni stonskih zidina gdje ozbiljniji građevinski radovi nisu dopušteni, a pogotovo bez relevantne projektne dokumentacije koja mora biti odobrena od strane nadležnog Konzervatorskog odjela – kazao je Kosović.

Neslužbeno se može doznati kako privatni investitor na svojoj čestici planira “podići” praonicu automobila.

– Nadamo se da će zdrav razum doći do izražaja, te da će mjerodavne institucije stručno i profesionalno, bez propusta, odraditi svoj posao. Ako se ostvari dio onoga što neslužbeno doznajemo da se namjerava izgraditi, bit će to ogromna prdeljuska dugogodišnjim naporima i nastojanjima Društva da Ston prezentira na način za koji držimo da Ston zaslužuje – zaključio je Kosović.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here