U suradnji Regionalne agencije DUNEA i Sveučilišta u Dubrovnik u prostorima Sveučilišta u Dubrovniku na Bistrini, a u sklopu provedbe tri EU projekta MARLESS, BLUEfasma i SeaClear održano održano Plavo događanje tijekom kojeg su prisutnim predstavljeni projekti te koncept Zajednice prakse za otpad u moru.

Poveznica ova tri projekta su teme inovativnih tehnologija održivog razvoja, zaštite morskog okoliša s posebnim fokusom na kružnu ekonomiju i problem otpada u moru, a ciljevi projekta uključuju inovativna ekološka rješenja u monitoringu, prikupljanju otpada iz mora te gospodarenju i recikliranju otpada.

Projekte su okupljenima su ispred Regionalne agencije DUNEA predstavili Iva Poznika i Stjepan Rezo.

Projekt MARLESS, na kojem je Regionalna agencija DUNEA jedan od projektnih partnera, je sinergijska akcija iz sektora zaštite okoliša koja se bavi problemom otpada u Jadranskom moru, a među brojnim aktivnostima projekta predviđeno je praćenje količine otpada u moru, podizanje svijesti građana, pilot aktivnosti inovativnih rješenja kojima je svrha testirati eksperimentalne procese uklanjana otpada iz mora kao i prekogranično integrirano upravljanje s ciljem smanjenja količine otpada koji dospijeva u Jadransko more. Regionalna agencija DUNEA tijekom provedbe projekta kroz organizaciju događanja i aktivnost tijekom projekta ima u fokusu podizanje svijesti o problematici otpada u moru dok Sveučilište u Dubrovniku doprinosi projektu kroz interdisciplinarni pristup u osmišljavanju robota koji identificira prikuplja i razvrstava otpad s površine mora. Ukupna vrijednost projekta je 31.835,445,00 milijuna kuna, od kojih 85 posto u iznosu od 27.060,128,00 milijuna kuna sufinancira Europski fond za regionalni razvoj, predviđeno trajanje projekta je kraj prosinca 2022. godine.

Regionalna agencija DUNEA i Sveučilište u Dubrovniku jedini su hrvatski partneri na projektu SeaClear putem kojeg je planiran razvoj prvog sustava bespilotnih podvodnih i površinskih plovila za pronalaženje otpada s morskog dana i vodenog stupca. Cilj projekta je upravljati robotima autonomno, bez ljudske intervenciju. U sklopu projekta provest će se inovativni sustav za mapiranje, klasifikaciju i upravljanje robotima. Sustav će se prikazati na tri pilot područja, od kojih se dva nalaze na dubrovačkom području, pokraj otoka Lokruma te na području Malostonskog zaljeva. Regionalna agencija DUNEA, koji je i krajnji korisnik, koordinira aktivnosti na lokacijama pilot projekt, a ujedno će koordinirati Zajednicu praska za ovo područja. Projekt u stopostotnom iznosu financira EU kroz programa HORIZON 2020, kroz koji je za područje Dubrovačko-neretvanske županije osigurano više od šest milijuna kuna.

Regionalna agencija DUNEA provodi i projekt BLUEfasma, u sklopu kojeg se na području Dubrovačko-neretvanske županije zbrinjava i dalje oporabljuje otpad u akvakulturi.

Projekt integrira i provodi principe kružnog gospodarstva u sektoru plavog rasta, ribarstva i akvakulture kako bi se na nove načine, kroz osnaživanje inovacijskih kapaciteta malog i srednjeg poduzetništva i pomorskih klastera, pogodovalo izoliranim otočnim i obalnim područjima Sredozemlja. Za provedbu aktivnosti na području Dubrovačko-neretvanske županije koje je jedno od 11 pilot područja na Sredozemlju odgovorna je izravno, kao jedini hrvatski partner na projektu, Regionalna agencija DUNEA zajedno za FLAG-om Južni Jadran kao pridruženi partner. Nositelj projekta je Sveučilište u Patrasu, a ukupana vrijednost projekta je 20.946. 380 kuna, dok je područje Dubrovačko-neretvanske županije osigurano je 1.5 milijuna kuna, a 85 posto sredstava je bespovratno.

S obzirom na razvijeno školjkarstvo i akvakulturu za pilot područje projekta odabran je Malostonski zaljev. Cilj je projekta, navedeni otpad iz akvakulture, primjenom inovativnih rješenja oporabiti. Mljevene ljušture od školjaka tako se mogu koristiti u izradi autentičnih suvenira, u prehrani peradi, i filtraciji vode, za nadogradnju i rekonstrukciju oštećenih kostiju u medicini. Predstavljena rješenja odličan su primjer kružnog gospodarstva kojim bi se riješio problem zbrinjavanja otpada te bi se u konačnosti dobio iskoristiv i kvalitetan proizvod.

Sudionici Plavog događanja imali su priliku sudjelovati na interaktivnoj radionici na kojoj je prikazan životnih ciklus kamenica od njihove konzumacije do nastanak novog proizvoda koju je održala izv. prof. dr. sc. Marijana Pečarević, a predstavljeni su i neki od osmišljenih suvenira. Pečarević je istaknula kako je za preradu ljuštura u prah potreban običan blender te da za razliku od gline, tako dobiveni nije potrebno peći, kako bi on zadržao željni oblik, već je dostatno da se osuši na zraku.

Iako su predmeti izrađeni od tako dobivenog praha još uvijek u razradi, Pečarević je istaknula kako su iznimno čvrsti te da su planovi za buduću primjenu ljuštura na ovaj način veliki.

„Voljeli bi da jednog dana namještaj u javnim prostorima bude izrađen od ovako dobivenog materijala”, kazala je Pećarević.

Više o samom projektu BLUEfasma otkrila nam je ravanteljica Regionalne agencije DUNEA, Melanija Milić.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here