Grad Dubrovnik nastavlja s razvojnim i infrastrukturnim projektima. Uspostavljen je tako i počeo s radom Pododsjek za hitne intervencije, a u svrhu učinkovitijeg rješavanja komunalnih problema. U tjednu koji je na izmaku zamjenica Tepšić sudjelovala je na predstavljanju projekta “Dubrovnik na dlanu”. Cilj projekta je prilagoditi znamenitosti hrvatske kulturne baštine osobama oštećenog vida kako bi stekle dodatno znanje i kako bi razumjele različite stilove gradnje, različita povijesna razdoblja, različite utjecaje te da bi se u konačnici uključile u kulturni život zajednice. Stoga je danas u Velikoj vijećnici prisutnima kao dio projekta predstavljeno osam reljefnih prikaza dubrovačkih znamenitosti namijenjenih upravo osobama s oštećenim vidom. Grad Dubrovnik isplatio je stalnu godišnju naknadu za treće i svako daljnje dijete za 250 korisnika, u ukupnom iznosu od 1.228.800,00 kuna, a sve temeljem Mjera socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2022. godinu. Ova naknada obuhvaća korisnike iz 2019., 2020., 2021. i novih 17 korisnika u 2022. Završeni su i radovi rekonstrukcije javne rasvjete u naselju Mokošica, gdje je na predjelu ulica Put na more, Podumane, Ulica na moru i Staro selo postavljeno 77 potpuno novih stupova s energetski učinkovitim LED svjetiljkama. Grad Dubrovnik isplatio je dodatak na mirovinu za 1424 dubrovačka umirovljenika, a ukupno je u ovu svrhu isplaćeno 380.900,00 kuna.

Tjedni pregled projekata Grada Dubrovnik donosimo u nastavku.

HITNE INTERVENCIJE Pravovremeno i učinkovito uklanjanje komunalnih problema na zadovoljstvo građana

Sukladno najavama gradonačelnika Mata Frankovića, a u svrhu učinkovitijeg rješavanja komunalnih problema na području Grada Dubrovnika, uspostavljen je i počeo s radom Pododsjek za hitne intervencije.

Pododsjek je formiran u sklopu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu, a njegovi službenici bavit će se problematikom uklanjanja nepravilnosti na komunalnoj infrastrukturi Grada, odnosno rješavanju svih nepravilnosti na površinama javne namjene koje, uz nerazvrstane ceste, uključuju javno-prometne površine na kojima nije moguće prometovanje motornih vozila (poput trgova, pločnika, skala, pješačkih staza, ulica), javna parkirališta i javne garaže, javno-zelene površine (parkovi, dječja igrališta..) i slično.

Građani na jednom mjestu mogu prijaviti neispravna tijela javne rasvjete, oštećenja kolnika ili nogostupa, neuredan okoliš, oštećene elemente komunalne opreme poput ograda, rukohvata i slično, a posebno osposobljeni službenici Pododsjeka pravovremeno će reagirati na svaku dojavu i raditi na što hitnijem rješavanju problema.

Kako bi se građanima omogućila što lakša i neposrednija komunikacija na raspolaganju su im dva broja telefona – 0800 203020 i 020/333-792 s mogućnošću ostavljanja govornih poruka van radnog vremena te e-mail adresa hitneintervencije@dubrovnik.hr. Otvorena je i Facebook stranica Hitne intervencije na komunalnoj infrastrukturi Grada Dubrovnika, a istoj je moguće pristupiti na linku – https://bit.ly/36w1gqI.

Zamjenica Tepšić sudjelovala na predstavljanju projekta „Dubrovnik na dlanu“

Zamjenica dubrovačkog gradonačelnika Jelka Tepšić i gradska vijećnica Katarina Doršner danas su u Velikoj vijećnici sudjelovale na predstavljanju projekta “Dubrovnik na dlanu“.

Cilj projekta je prilagoditi znamenitosti hrvatske kulturne baštine osobama oštećenog vida kako bi stekle dodatno znanje i kako bi razumjele različite stilove gradnje, različita povijesna razdoblja, različite utjecaje te da bi se u konačnici uključile u kulturni život zajednice. Stoga je danas u Velikoj vijećnici prisutnima kao dio projekta predstavljeno osam reljefnih prikaza dubrovačkih znamenitosti namijenjenih upravo osobama s oštećenim vidom.

Zamjenica Tepšić u svom je izlaganju pohvalila kreativnu inicijativu osmišljenu na svojstven način, čime se osobama s invaliditetom pruža mogućnost doživljavanja turističkih i lokalnih atrakcija.

„Realizacija ovog projekta namijenjenog osobama oštećenog vida jedna je sjajna i kvalitetna priča koji su poduprli Centar UP2DATE i Udruga „Poseban prijatelj“. Gradska uprava Dubrovnika zaista jako puno truda ulaže u podizanje kvalitete života osoba s invaliditetom, nastojeći ih uključiti u brojne životne segmente. To nas iznimno raduje i nastavit ćemo pružati podršku Udrugama i projektima, koji imaju za cilj uključiti osobe s invaliditetom, gdje će onda oni moći izraziti svoje ideje i interese“, istaknula je zamjenica gradonačelnika.

Osim zamjenice Tepšić svoje zadovoljstvo projektom kojim se dodatno osnažuje status osoba s invaliditetom izrazile su voditeljica projekta Gordana Glibo i predsjednica Udruge “Poseban prijatelj“ Dženita Lazarević.

Ukupna vrijednost projekta “Dubrovnik na dlanu” je sto tisuća kuna, a provodi ga Centar UP2DATE iz Zagreba u partnerstvu s Udrugom za savjetovanje, edukaciju i pomoć roditeljima djece s posebnim potrebama “Poseban prijatelj” iz Dubrovnika, uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Isplaćeno 1,2 milijuna kuna godišnje naknade za treće i svako daljnje dijete

Grad Dubrovnik isplatio je stalnu godišnju naknadu za treće i svako daljnje dijete za 250 korisnika, u ukupnom iznosu od 1.228.800,00 kuna, a sve temeljem Mjera socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2022. godinu. Ova naknada obuhvaća korisnike iz 2019., 2020., 2021. i novih 17 korisnika u 2022.

Pravo na stalnu godišnju naknadu priznaje se za treće i svako daljnje dijete rođeno ili posvojeno od 1. siječnja 2019. Visina ove naknade ukupno iznosi 33.600,00 kuna, a isplaćuje se u jednakim godišnjim obrocima do navršene sedme godine života djeteta. U sklopu provedbe mjere obavljaju se i redovite revizije postojećih korisnika.

U Mjere socijalnog programa Grada Dubrovnika uvršten je čitav niz subvencija, olakšica i potpora, a uz „Dar za novorođeno dijete“, čiji iznos raste sa svakim novim djetetom u obitelji, godišnja naknada za treće i svako daljnje dijete još je jedna od mjera za poboljšanje demografske slike Grada.

Centar za mlade Dubrovnik zamašnjak razvoja Dubrovnika u području znanosti, umjetnosti i tehnologije

Nastavljajući obilaske centara, klubova i udruga mladih na dubrovačkom području, pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Dživo Brčić, sa svojim suradnicima Mihom Katičićem i Markom Grgurevićem, posjetio je 18. ožujka Centar za mlade Dubrovnik. 

Cilj posjeta bio je međusobno informiranje o aktivnostima za mlade i s mladima u 2022. godini, s naglaskom na aktivnostima koje za cilj imaju bolju vidljivost Centra za mlade i bolju informiranost mladih o brojnim aktivnostima koje se za njih organiziraju u Centru za mlade te pripremnim radnjama za imenovanje novog saziva Savjeta mladih Grada Dubrovnika. 

Zajednička je ocjena da se u svom dosadašnjem djelovanju Centar za mlade profilirao kao središnje mjesto brojnih projekata za mlade u području znanosti, tehnologije, umjetnosti, informiranja i obrazovanja. Centar za mlade istaknut je kao primjer dobre prakse kroz nekoliko nacionalnih i međunarodnih projekata, kao što su Europe Goes Local, European Youth Capital, Youth Adrinet, Nacionalna konferencija savjeta mladih Hrvatske te Motovunska ljetna škola Hrvatske mreže zdravih gradova.

Civilno-javno patnerstvo na razvoju Centra za mlade ustanovljeno je potpisivanjem Ugovora o poslovnoj suradnji Grada Dubrovnika i devet udruga civilnog društva u kolovozu 2019. te zaključkom gradonačelnika o korištenju lučke suprastrukture za razvojni inkubator Centra za mlade, kojim se Grad Dubrovnik obvezuje iz svog proračuna snositi troškove zakupa prostora i sv zavisne troškove (vodoopskrba, elektropskrba, komunalne usluge i dr.), što nagodišnjoj razini iznosi oko 180 tisuća kuna.  

Centar za mlade uspostavljen je usprkos teškim posljedicama pandemije, uz veliku financijsku i logističku potporu Grada Dubrovnika, partnera i donatora. Grad Dubrovnik je uložio oko 1,5 miljuna kuna za uređenje i opremanje Centra za mlade, ali je osigurao i 500.000 kuna za djelatnike Centra za mlade kroz takozvano izravno financiranje za vrijeme pandemije. No, svoj puni smisao Centar za mlade pokazao je kroz činjenicu da su udruge članice Centra za mlade za manje od godinu dana donijele lokalnoj zajednici višestruko veći iznos iz europskih fondova. Naime, za četiri kandidirana projekta osigurano je oko 6,5 milijuna kuna. Radi se pretežito o lokalnim programima za mlade, koji su potpuno besplatni, raznoliki, edukativni i zabavni. U krizi izazvanoj pandemijom, koja je snažno pogodila dubrovačko gospodarstvo, ovo iznimno postignuće Centra za mlade pokazuje i dokazuje izniman potencijal ulaganja u kulturu, znanost i tehnologiju te vezane nove industrije koje proizlaze upravo iz civilnog sektora.

Predstavnici Grada Dubrovnika na konferenciji o prekograničnoj suradnji u slučaju nesreća

Radna grupa za upravljanje nesrećama u okviru EU strategije za podunavsku regiju te sjednica EU projekta DAREnet i 4. konferencija EU-projekta DiMaND održane su 16., 17. i 18. ožujka 2022. godine u Plovdivu u Bugarskoj. Između 65 sudionika iz Mađarske, Belgije, Bugarske, Njemačke, Rumunjske, Slovačke, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske bili su i predstavnici Grada Dubrovnika, a razgovaralo se o koordinaciji i unapređenju regionalne i prekogranične suradnje s ciljem povećanja otpornosti na nesreće u podunavskoj regiji.

Ciljevi radne grupe, koji se provode europskim projektima DAREnet i DiMaND, su i utvrđivanje dobrih iskustava u pripremljenosti i odgovoru na eventualne nesreće, uklanjanje nedostataka, izrada preporuka i kontakata u regiji, te stvaranje okvira za buduću suradnju, uz razvoj kapaciteta za razmjenu znanja i iskustava.

Naime, Grad Dubrovnik u projektu DiMaND sudjeluje kao projektni partner dok je Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci pridruženi partner na projektu. Projektne aktivnosti u sklopu DiMaND-a imaju za cilj poboljšanje međunarodne/regionalne suradnje u smislu djelovanja i reakcija na prirodne katastrofe. Također, Grad Dubrovnik je vodeći partner u projektnoj aktivnosti koja će se baviti suradnjom i djelovanjem općina/gradova sa svojim postrojbama civilne zaštite.

Projekt DiMaND sufinanciran je u sklopu Mehanizama Unije za civilnu zaštitu. Ukupan proračun projekta iznosi 341,608.20 eura, dok proračun Grada Dubrovnika iznosi ukupno 42.158,00 eura te je u 85-postotnom iznosu sufinanciran sredstvima Europske Unije.

Završen prvi ciklus radionica o emocionalnoj inteligenciji u Centru za mlade Dubrovnik

Završne dvije radionice jačanja psihosocijalnih i organizacijskih vještina mladih održale su se 19. i 20 ožujka 2022. u Centru za mlade Dubrovnik.

Radionice su integralni dio cjelogodišnjeg projekta Centra za mlade Dubrovnik, koji provodi Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai uz partnere Univerzalni istraživački institut, Zajednicu tehničke kulture Grada Dubrovnika, Udrugu za mlade Maro i Baro te Grad Dubrovnik.

Projekt su sufinancirali Središnji državni ured za demografiju i mlade i Grad Dubrovnik

Kreiranjem edukativnih, zabavnih, participativnih, psihosocijalnih sadržaja te uređenjem prostora i unaprjeđenjem civilno-javnog partnerstva, ovim projektom se jača infrastruktura i prilike za razvoj mladih u Dubrovniku.

Središnja tema radionica bila je emocionalna inteligencija, a u svakoj se radionici kombinirala teorijska podloga s iskustvenim i praktičnim dijelom. 

U svojim komentarima polaznice i polaznici radionica posebno su naglasili i pohvalili radionicu koja je bila fokusirana na liderstvo, na kojoj su mogli naučiti kako emocije uvode prioritet u mišljenje, pomažu prosuđivanju i pamćenju događaja, daju mogućnost procjene iste emocionalne situacije s različitih strana te kako emocionalna stanja olakšavaju pristupe specifičnim problemima.

Završena rekonstrukcija sustava javne rasvjete Mokošice; postavljeno 77 novih stupova s energetski učinkovitim LED svjetiljkama

Završeni su radovi rekonstrukcije javne rasvjete u naselju Mokošica, gdje je na predjelu ulica Put na more, Podumane, Ulica na moru i Staro selo postavljeno 77 potpuno novih stupova s energetski učinkovitim LED svjetiljkama.

Na ovom području javna rasvjeta je najvećim dijelom bila izvedena na drvenim stupovima, sve svjetiljke bile su tehnološki zastarjele i energetski neučinkovite s izrazitim stupnjem svjetlosnog onečišćenja, a dolazilo je i do čestih ispada mreže. Na dijelovima ulica javna rasvjeta nije bila dostatna zbog prevelikog razmaka stupnih mjesta, a u manjem dijelu je nije bilo.

U ulici Put na more postavljeno je devet stupova javne rasvjete visine pet metara, dok je u ulicama Na moru i Podumane postavljeno 35 stupova visine šest metara. Ugrađene su ukupno 44 cestovne LED svjetiljke, a svi rasvjetni stupovi su čelični i predviđeni za zonu jake bure. Raspoređeni su tako da ne smetaju kolnim i pješačkim prilazima kućama i garažama uz cestu, uz što ravnomjerniji međusobni razmak. Dužina trase je oko 1.240 metara.

Na drugoj trasi energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete svih ulica Starog sela postavljen je 31 stup javne rasvjete visine pet metara sa 33 cestovne LED svjetiljke. Ukupna duljina ove trase je oko 1.235 metara. Osnovna svrha instalacije cestovne rasvjete je kvalitetno i sigurno odvijanje cestovnog prometa svih kategorija motornih vozila te pješaka i biciklista.

Grad Dubrovnik je prethodno, a paralelno s izvedbom vodovodne i kanalizacijske mreže na ovim trasama, položio instalacije javne rasvjete te su izrađeni betonski temelji za rasvjetne stupove, koji su sada i postavljeni te je rasvjeta puštena u pogon. Vrijednost ove investicije u sustav javne rasvjete Grada Dubrovnika iznosi 360.632,50 kuna s uključenim PDV-om.

Održana komemoracija u spomen na Lukšu Lucianovića

Komemoracija povodom smrti doajena dubrovačkog turizma Lukše Lucianovića održana je danas na kampusu Sveučilišta u Dubrovniku.

Posljedni pozdrav gosparu Lucianoviću uputio je gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković, kazavši kako je svojim neumornim radom i predanošću postao jedan od najboljih poznavatelja turizma i turističke djelatnosti.

“Rođen u ovom gradu, gospar Lukša rastao je s njim, doprinjevši razvoju turizma i grada. Kroz čitavo svoje radno djelovanje težio je i radio na poboljšanju, novitetima, praktičnoj primjeni svega onoga što je razinu turističke usluge u Dubrovniku dizalo za skalin više. Sudjelovao je u izradi brojnih razvojnih planova. Izlagao je na brojnim stručnim skupovima, ostavio nam je iznimno vrijedno naslijeđe, bogatu pisanu građu, znanja i knjige u kojima je obrađivao povijest turizma s posebnom pažnjom na ljude koji su kao što je sam gospar Lukša uvijek govorio – glavna odrednica turizma. Neumorno je radio i u mirovini, osnovao je udrugu za očuvanje tradicije dubrovačkog turizma, vodio je i turistički portal, bio je kolumnist u nekoliko medija”, naglasio je gradonačelnik.

U svom je govoru dubrovački gradonačelnik istaknuo kako upravo zahvaljujući predanosti i ljubavi prema poslu i radu gospar Lucianović svoje bogato iskustvo i znanje nije ostavio samo za sebe nego ga je prenosio ih je i na mlađe generacije, na čemu mu svi trebamo biti zahvalni, zaključio je. 

Osim gradonačelnika Frankovića okupljenim članovima obitelji, prijateljima i suradnicima prigodnim govorima obratili su se istaknuti dugogodišnji turistički djelatnik Đuro Market, profesorica Mici Morović, voditelj podružnice Dubrovnik Libertas međunarodnog sveučilišta Milan Perić te dugogodišnji prijatelji gospara Lucianovića, Ibra Musić i Pepo Hrtica.

Grad Dubrovnik isplatio dodatak na mirovinu za 1424 dubrovačka umirovljenika

Grad Dubrovnik isplatio je dodatak na mirovinu za 1424 dubrovačka umirovljenika, a ukupno je u ovu svrhu isplaćeno 380.900,00 kuna.

Naime, Mjerama socijalnog programa Grada Dubrovnika obuhvaćena je isplata dodatka na mirovinu koji se isplaćuje dva puta godišnje, u pravilu pred Božić i Uskrs.

Tako se umirovljenicima čija mirovina iznosi od 1.800 do 2.000 kuna dva puta godišnje isplaćuje iznos od 400 kuna, dok oni s mirovinama od 2.000 do 2.200,00 kuna ostvaruju dodatak od 300 kuna. Konačno, dubrovačkim umirovljenicima čija mirovina iznosi od 2.200 do 2.500 kuna isplaćuje se 200 kuna, također dva puta godišnje.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here