Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture raspisalo je jučer u petak 8. travnja natječaj za izbor kandidata za člana Uprave – direktora trgovačkog društva Zračna luka Dubrovnik na četiri godine.

Kandidati koji se žele prijaviti trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij pravne, ekonomske, prometne ili tehničke struke

2. najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme iz točke 1. uvjeta ovog natječaja, od kojih je najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim položajima

3. najmanje pet godina radnog iskustva u zrakoplovnoj djelatnosti

4. radno iskustvo u organiziranju rada i vođenju poslova te naročito istaknuti rezultati u organizaciji rada i vođenju poslova

5. nepostojanje sukoba interesa u skladu s propisom koji uređuje sprečavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti te pravilima Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjela

6. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:

– da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovniku ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to tijekom pet godina od pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne

– da kandidatu nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva dok traje ta zabrana

7. aktivno znanje engleskog jezika.

Član Uprave – direktor trgovačkog društva Zračna luka Dubrovnik d.o.o. imenuje se na mandat od četiri godine.

Prijave na ovaj natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, osobno ili poštom preporučeno.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zadržava pravo ne odabrati nijednog kandidata i pravo poništenja natječaja.

Više pogledajte ovdje.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here