Grupa hrvatskih i australskih stručnjaka objavila je u časopisu Frontiers studiju “Utjecaj COVID-19 na bolničke prijeme u Hrvatskoj” koja ukazuje na dramatični pad prijema pacijenata u akutnim stanjima. Ključna je poruka studije, čija je nositeljica Karolina Kalanj, da je u 2020. godini u bolničkom sustavu zabilježeno 21-postotno smanjenje prijema pacijenata. Posebno velik pad aktivnosti zabilježen je u travnju prošle godine i iznosio je 51 posto.

Toliko smanjenje razine bolničke aktivnosti ukazuje na dramatičan problem jer se odnosi na pacijente koji su trebali neku vrstu hitne bolničke intervencije zbog karcinoma, udara, velikih zahvata u prsištu, zatajenja srca i zatajenja bubrega. Uz ovo smanjenje, lani je zabilježen 37-postotni rast u klasama dijagnoza vezanih uz covid-19.

Ova studija konstatirala je da je tijekom 2020. došlo do smanjenja prijema u bolničkoj mreži zbog više faktora: lockdown, karantena, reorganizacija bolničkih operacija, racionalizacija medicinskog osoblja i nevoljkost građana da traže bolničku pomoć.

U studiji nema zaključaka o posljedicama smanjenja broja prijema nego samo predlaže dalje istraživanje konzekvenci disrupcije bolničkih usluga u 2020. kako bi se prilagodile procedure za moguće buduće pandemije. No, slobodna interpretacija rezultata ove studije nameće zaključak da je broj ljudi s ozbiljnim zdravstvenim posljedicama zbog izostanka prijema u bolnicu ogroman te je samo pitanje koliko se smrti moglo spriječiti, a nije, piše Jutarnji.

Više možete pročitati ovdje.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here