Izgradnja aerodroma u Trebinju mogla bi imati negativan utjecaj na izvorište rijeke Omble, s kojeg se napaja grad Dubrovnik, zbog čega je potrebno posvetiti posebnu pažnju njegovoj zaštiti, zaključak je studije o utjecaju na okoliš izgradnje trebinjskog aerodroma, koju je izradio Institut za građevinarstvo “IG” u Banjaluci, piše portal Capital.

U ovom dokumentu, koji je u posjedu portala CAPITAL, navodi se da se lokacija aerodroma nalazi u trećoj zoni sanitarne zaštite izvorišta te da se prilikom projektiranja treba uzeti u obzir zabrane koje su definirane za tu zonu.

„Obzirom da se radi o izvoru koji se koristi za vodosnabdijevanje, posebna pažnja se posvećuje njegovoj zaštiti, u smislu da ne dođe do njegovog zagađenja, te se moraju poduzeti sve mjere kako do toga ne bi došlo“, stoji u Procjeni.

Tako se u njoj navodi kako u cilju zaštite prilikom izgradnje aerodroma vozila i mehanizacija moraju biti na vodonepropusnom platou uz strogu kontrolu curenja.

Nafta i nafti derivati se moraju čuvati u zatvorenom posudama smještenim u betonskom bazenu zaštićenom od atmosferskih utjecaja, a mehanizacija mora biti svakog ispravna i ne smije se servisirati na licu mjesta.

Tijekom korištenja se mora uspostaviti separativni sustav otpadnih voda, te projektirati i izgraditi postrojenje za pročišćavanje. Otpadne vode ne smiju doći u podzemlje. Gorivo se mora skladištiti u rezervoarima sa dvostrukom stjenkom, a zahtijeva se i uređaj za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja.

Inače, prema važećem Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta Republike Hrvatske, u trećoj zoni je zabranjeno privremeno i trajno odlaganje otpada, građenje cjevovoda za transport tekućina koje mogu izazvati onečišćenje voda, građenje benzinskih pumpi bez rezervoara sa duplom stjenkom, te eksploatacija mineralnih sirovina.

Studija propisuje vrlo stroga pravila gradnje i održavanja, no nigdje ne stoji tko će kontrolirati ispunjenje tih uvjeta.

Izgradnja Aerodroma Trebinje je planirana na lokaciji koja se nalazi oko 14 kilometara zapadno od Trebinja, u blizini mjesta Taleže.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here