Zbog vertikalnih pukotina vidljivih na istočnoj, zapadnoj i sjevernoj strani Orlandova stupa Hrvatski restauratorski zavod počeo je 2018. godine u suradnji s Gradom Dubrovnikom, Konzervatorskim odjelom Dubrovnik te Upravom za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Zavodom za obnovu Dubrovnik, program zaštitnih radova. Voditeljica navedenih radova je Vinka Marinkovi. Hrvatski restauratorski zavod objavio je na svojim stranicama pregled dosad izvršenih radova i tijek monitoringa, a najavili su i nove radove.

Dubrovnik, Orlandov stup, pozicije s ucrtanim uređajima nadopunjenog monitoringa. Izrada: Građevinski fakultet Zagreb, 2021.

Potkraj 2018. i početkom 2019. godine dopunjena je dokumentacija postojećega stanja, a potom je Orlandov stup skelom zaštićen od daljnjih mehaničkih oštećenja. U lipnju 2019. godine u suradnji s Laboratorijem za ispitivanje konstrukcija (Zavod za tehničku mehaniku Građevinskog fakulteta u Zagrebu) osmišljen je sustav statičkog monitoringa te je na Orlandov stup postavljeno sedam senzora da bi se pratila ekspanzija pukotina.

Početkom 2020. godine u Dubrovniku je održan sastanak stručnog tima za određivanje daljnjeg pristupa problematici postojećih oštećenja. Na sastanku su bili stručnjaci ICCROM-a (Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) te predstavnici i stručnjaci Ministarstva kulture i medija RH, Hrvatskog restauratorskog zavoda, Grada Dubrovnika, Zavoda za obnovu Dubrovnika i Građevinskog fakulteta u Zagrebu.

Razmotreni su rezultati monitoringa te je izrađen detaljan plan metodološkog pristupa daljnjim konzervatorsko-restauratorskim radovima. Nakon završetka savjetovanja stručnjaci ICCROM-a predali su detaljan izvještaj sa smjernicama za buduće radoveU navedenom dokumentu preporučena je dopuna postojeće opreme monitoringa, preoblikovanje skele (tako da se omogući prodor insolacije izravno na kamen) te nastavak statičkoga monitoringa. Unatoč izazovnom razdoblju zbog pandemije virusa COVID-19, smjernice su poštovane, a monitoring je dopunjen dodatnim mjeračima topline kamena, senzorima za mjerenje rada pukotina i tiltmetrom.

Dubrovnik, Orlandov stup, pozicije s ucrtanim uređajima nadopunjenog monitoringa. Izrada: Građevinski fakultet Zagreb, 2021.

U studenome 2021. godine održan je online sastanak stručnoga tima te su analizirani jednogodišnji rezultati dopunjenog monitoringa. Zaključeno je da su postojeća oštećenja aktivna (ljeti), ali za sada ne ugrožavaju važna spomenička svojstva. Usuglašeni su interventni konzervatorsko-restauratorski radovi te su preporučena dodatna strukturna istraživanja i daljnji monitoring čitave konstrukcije.

Dubrovnik, Orlandov stup, istočna strana, mjerni uređaj nadopunjenog monitoringa. Snimka: V. Marinković, 2021.

U skladu s preporukama, statički monitoring se nastavlja, a u svibnju 2022. godine obavit će se redovito održavanje radne skele i opreme za monitoring. Uslijedit će periodično dokumentiranje oštećenja, izrada plana pripravnosti za nepredviđene i hitne situacije, ultrazvučno ispitivanje kamena i izrada numeričkoga modela Orlandova stupa.

U srpnju će se stručni tim ponovo sastati da bi se odredila dinamika daljnjih konzervatorsko-restauratorskih radova. Rezultati će potom biti predstavljeni široj javnosti.

IZVOR: Hrvatski restauratorski zavod

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here