Treća po redu žalba zaustavila je otvaranje ponuda na ponovljenom natječaju za projektiranje i izgradnju Centra za gospodarenjem otpadom Lučino razdolje, čija je procijenjena vrijednost 246,54 milijuna kuna.

Tužbu Državnoj komisiji za kontrolu javne nabave (DKOM), dan prije otvaranja ponuda 4. studenog u 16 sati, podnijela je tvrtka Geluk d.o.o. iz Zagreba, koja ne zadovoljava pravni interes u ovom natječaju. Naime ova tvrtka iz Zagreba, registrirana za 59 različitih, bez ijednog zaposlenog, lani je, prema podatcima portala Poslovna Hrvatska, ostvarila je ukupni godišnji prihod u iznosu od 166.015 kn, a godinu prije 27.643 kn. U natječaju izričito stoji da svako poduzeće koje sudjeluje u natječaju treba dokazati da im je prosječni godišnji promet u posljednje tri godine jednak ili veći od 200 milijuna kuna.

Zašto je ova tvrtka podnijela tužbu, pitali smo odgovornu osobu poduzeća Geluk d.o.o. Bojana Vuinu.

– Osnovni razlog podnošenja predmetne žalbe proizlazi iz činjenice da je Naručitelj (o.p. Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ) objavljenu izmjenu dokumentacije o nabavi, zajedno s novom dokumentacijom, izvršio protivno odredbama Zakona o javnoj nabavi (ZNJ).

Naime, Naručitelj nije pravilno primijenio čl. 240. ZJN, naročito st. 2. koji određuje da U slučajevima iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka, javni naručitelj produljuje rok za dostavu razmjerno važnosti dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene, a najmanje za deset dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje.

Slijedom navedenog, Naručitelj je protivno propisanom u ZJN odredio datum otvaranja 05.11.2021., koji ne zadovoljava rok niti najmanje od 10 dana od objave pobijane izmjene DON, a kamo li od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje na objavu.

Također, moramo napomenuti da Naručitelj ovakvim kršenjem ZJN ujedno krši i čl. 4. st. 2. i 3. ZJN jer javna nabava ne smije biti osmišljena s namjerom izbjegavanja primjene ovoga Zakona ili izbjegavanja primjene pravila o javnoj nabavi male, odnosno velike vrijednosti ili s namjerom da se određenim gospodarskim subjektima neopravdano da prednost ili ih se stavi u nepovoljan položaj, a što je Naručitelj izmjenom DON od 27.10.2021. učinio.

Osim toga, Naručitelj je obvezan primjenjivati odredbe ovoga Zakona na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava, a iz postupanja Naručitelja to nije vidljivo jer da je Naručitelj pravilno primijenio čl. 240 ZJN omogućio bi zasigurno bolju učinkovitost i ekonomičnost ovog postupka nabave, kao i trošenja javnih sredstava, odgovorio je Bojan Vuina odgovorna osoba tvrtke Geluk d.o.o na naš upit o sadržaju žalbe.

Pitali smo ga i kako to da baš on, odnosno njegovo poduzeće, koje ne zadovoljava uvjete natječaja podnosi žalbu, koji je njihov interes u tome i zašto su je podnijeli posljednji dan prije otvaranja ponuda?

– Zajednica ponuditelja, koje smo mi član, zadovoljava sve propisane uvjete predmetnog nadmetanja, ali radi zaštite naših poslovnih interesa, koji moraju biti sukladno važećoj legislativi, dužni smo ispraviti sve utvrđene nezakonitosti u predmetnom postupku nabave koje ustanovimo kako u konačnici sam ugovor o izvođenju radova ne bi bio doveden u pitanje od strane nadležnih tijela.
Sastavljanje žalbe iziskuje dosta vremena. Pripremljena je i predana u propisanom roku, elektronski putem portala za javnu nabavu, 04.11. u 16.00 sati, odgovorio nam je Vuina.

Kratka kronologija oko natječaja koji traje.

U veljači 2020. potpisan ugovor od korištenju bespovratnih europskih sredstava za izgradnju CGO Lučino razdolje u iznosu od 70 posto ukupne vrijednosti projekta.

U prosincu 2020. raspisan je javni poziv ponuditeljima.

U svibnju 2021. natječaj je poništen jer su tri pristigle ponude bile višestruko veće od vrijednosti 245 milijuna kuna, koju je dala studija izvodljivosti, koja nikad nije javno objavljena. U međuvremenu uvjeti natječaja su pet puta mijenjani i dopunjavani.

U srpnju 2021. raspisan je novi natječaj za projektiranje i građenje CGO Lučino razdolje.

U kolovozu 2021. žalbu DKOM-u uputila je tvrtka Geotehnika d.o.o. upozoravajući kako su u natječajnoj dokumentaciji naručitelja, Agencije za gospodarenje otpadom, neopravdano sniženi uvjeti tehničke i stručne sposobnosti, čime je otvoren put za prijavu većeg broja nedovoljno stručnih i kapacitiranih izvođača radova. Žalba je odbačena 8. rujna kao neosnovana.

Žalba koja je zaustavila projekt Lučino razdolje: sniženi kriteriji natječaja pogoduju nedovoljno stručnim i kapacitiranim tvrtkama!

U rujnu 2021. kako je vidljivo na stranicama Agencije za gospodarenje otpadom došlo do izmjene projektne dokumentacije u dva navrata 13. i 27. rujna.

U listopadu 2021. žalbu, koja je u rekordnom roku od 4. dana odbijena podnijela je DKOM-u tvrtka Mipek d.o.o. iz Križa, kraj Zagreba.

Žalba opet zaustavila natječaj za izgradnju CGO Lučino razdolje

U studenom 2021. dan prije otvaranja ponuda stiže tužba tvrtke Geluk.

Ovaj projekt čija je priprema trajala punih 12 godina, stigao je na korak od realizacije, izazvao je brojne rasprave i kontroverze, no ne trebamo se nadati skoroj realizaciji, jer kad se odabere izvođač, a žalbe bi i to mogle odužiti, on onda ima rok od 364 dana za provođenje istražnih radova, projektiranje i ishođenje pravomoćnih građevinskih dozvola, nakon toga 1 000 dana za izgradnju i izdavanje uporabne dozvole. Što znači otprilike 3,7 godina od trenutka kad izvođač bude izabran.

O najnovijoj žalbi i koracima koji su slijedom toga poduzeli Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ do objave teksta nije nam poslala odgovor, dok nam je Državna komisija nam je odgovorila sljedeće.

Žalbeni postupak, pokrenut u postupku javne nabave naručitelja Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. Dubrovnik, predmeta nabave: projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje, je u fazi razmjene podnesaka i očitovanja između stranaka žalbenog postupka. Nakon toga slijedi analiza žalbenih navoda, ocjena zakonitosti postupka te donošenje odluke Državne komisije.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here