Na idućoj sjednici Gradskog vijeća, u ponedjeljak, 23. siječnja, raspravljat će se i o prijedlogu Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnim putovanjima u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Dubrovnika za 2024. godinu.

Kao i prethodnih godina visinu pristojbe određena je prema kapacitetu putnika po brodu, a predlaže se da visina pristojbe ostane na razini one iz 2023. godine.

U obrazloženju odluke navodi se kako je Zakonom o turističkoj pristojbi propisano da su brodovi na kružnom u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke obveznici plaćanja turističke pristojbe ukoliko općinsko ili gradsko vijeće donese odluku da se ista naplaćuje i u kojem iznosu.

Navodi se i da su Pravilnikom o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe propisani najviši iznosi turističke pristojbe koju plaćaju brodovi na kružnom putovanju te da je Zakonom o turističkoj pristojbi određeno kako je ova pristojba prihod proračuna općina i gradova i jedinica područne (regionalne) samouprave. Propisano je i da se navedena sredstva raspoređuju u omjeru 85 posto općini ili gradu i 15 županiji, a koriste se za poboljšanja javne i turističke infrastrukture i za projekte i programe održivog razvoja.

FOTO: Ilustracija

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here