Posljednja ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća održava se danas, s početkom u 10 sati. Evo o čemu će se raspravljati.

 1.Vijećnička pitanja.

2.    Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik.

3.    Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu.

4.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu.

5.    Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika.

6.    Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Urbanog područja Dubrovnik za financijsko razdoblje 2021.-2027.

7.    Prijedlog odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Dubrovnika.

8.    Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o određivanju obveznika plaćanja i o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje slobodno ugovorene najamnine za korištenje stanom u vlasništvu Grada Dubrovnika i naknade glede koristi od uporabe stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika bez valjane pravne osnove.

9.    Prijedlog zaključka o davanju stanova u najam u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji.

10.  Prijedlog zaključka o osnivanju i imenovanju  članova povjerenstva za provođenje postupka  davanja u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja  stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području Grada Dubrovnika

11.  Prijedlog odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskim građevinama u vlasništvu Grada Dubrovnika.

12.  Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja školskih športskih dvorana osnovnih škola Grada Dubrovnika na korištenje bez naknade.

13.  Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u zakup i na privremeno korištenje športskih dvorana osnovnih škola Grada Dubrovnika.

14.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini.

15.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

16.  Prijedlog pravilnika o izmjeni Pravilnika o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona na području Grada Dubrovnika.

17.  Prijedlog zaključka o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa obveznika Dubrovačka biskupija (Župni ured Sv. Petra).

18.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova te njihovih izmjena i dopuna u razdoblju 2020.-2021.

19.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o prijenosu poslovnih udjela u društvu Boninovo d.o.o. između Općine Mljet i Grada Dubrovnika.

20.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o prijenosu poslovnih udjela u društvu Sanitat Dubrovnik d.o.o. između Općine Mljet i Grada Dubrovnika.

21.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na tekst Ugovora o međusobnim odnosima osnivača i odnosima osnivača sa Zavodom za obnovu Dubrovnika.

22.  Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o razvoju i unapređenju projekta Dubrovačke kartice (Dubrovnik Card).

23.  Prijedlog izmjena i dopuna cjenika Dubrovačke kartice.

24.  Prijedlog rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Dubrovnika.

25.  Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Dubrovnika.

26.  Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dom Marina Držića.

27.  Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar.

28.  Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Folklorni ansambl „Linđo“.

29.  Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik.

30.  Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre.

31.  Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Javne ustanove u kulturi Kazalište Marina Držića.

32.  Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik.

33.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Javne ustanove u kulturi Kazalište Marina Držića.

34.  Prijedlog rješenja o razrješenju ravnateljice Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik.

35.  Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here