Početak svake nove godine idealno je vrijeme za pogled u unutar i podvlačenje računa. Stoga, smo i na početku ove odlučili smo toga provjeriti koliko se djece u protekloj godini rodilo na području Dubrovnik, koliko je osoba preminulo te koliko je brakova sklopljeno. Navedene podatku provjerili smo i na razini županije. Podaci su otkrili da je na području grada u protekloj godini više rođenih nego preminulih.

Prema podacima Matičnog ureda u Dubrovnik, tijekom 2021. više je rođenih nego preminulih.

Naime, u maticu rođenih upisano je 889 novorođene djece, dok je u maticu umrlih, upisano da je preminulo 856 osoba.

Kad su pak brakovi u pitanju, u protekloj godini sklopljena su 274 braka.

Kad se pak podaci za grad Dubrovnik iz 2021. godine usporede s onima iz 2020. na područja grada u protekloj godini rođeno je nešto manje djece. Konkretno, u 2020. izvršeno je 912 upisa u maticu rođenih. Također, kad se usporede brojke iz ove dvije godine, razvidno je da je u 2020. preminuo manji broj Dubrovčana. Naime, u maticu umrlih po prijavi, upisana je smrt 688 osoba. U 2020. sklopljeno je i manje brakova, nego u 2021., njih 221.

Podatci o rođenima, preminulima i sklopljenim brakovima u ostalim matičnim uredima i područjima županije iz 2021. bitno se razlikuju od onih za grad Dubrovnik.

Najdrastičniji razlika primjećuje u omjeru rođenih i preminulih. Ovoga puta veća brojka je na strani preminuli. Naime, u maticu umrlih zabilježena je smrt 632 osobe, dok je u matici rođenih izvršen upis 70 novorođene djece.

Za razliku od gradskog području, ostali dijelovi županije prednjače po broju sklopljenih brakova. Naime, sklopljen je 381 brak, što je 107 više nego na području grada.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here