Četvrtak 26.01.2023.

Zbog neophodnih radova na 10 kV dalekovodu Zamošće – Kučište – Viganj –Lovište, osim u slučaju odgode radi više sile, 26.01.2023. u vremenu od 08:00 h do 14:00h doći će do prekida opskrbe električnom energijom za naselja: Viganj Kučište, Nakovanj i Lovište

Zbog neophodnih radova na trafostanici 10/0,4 kV Osojnik, osim u slučaju odgode radi više sile, 26.01.2023. u vremenu od 08:00 h do 14:00h doći će do prekida opskrbe električnom energijom predjela: Violići i Lovorino

Petak 27.01.2023.

Zbog neophodnih radova na niskonaponskoj mreži TS 10/0,4 kV Mlini selo, osim u slučaju odgode radi više sile, 27.01.2023. u vremenu od 08:00 h do 14:00h doći će do prekida opskrbe električnom energijom u ulici: Međine, kbr. od 15 do 23, samo neparni brojevi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here