Već šestu godinu zaredom učenici Ekonomske i trgovačke škole imaju priliku u svojoj školi sudjelovati u GLOBE programu (The Global Learning and Observations to Benefit the Environment) s kojim stječu znanja i vještine za opažanje, mjerenje i bilježenje meteoroloških, hidroloških i bioloških podataka u okolišu. 

Voditeljice programa, profesorica kemije Sanja Ćulić i profesorica zemljopisa Karol Dežulović, svake školske godine stvaraju timove učenika koji, osim što kontinuirano prikupljaju podatke i dostavljaju ih u GLOBE znanstvenu bazu podataka, istražuju promjene koje ugrožavaju ili bi potencijalno mogle ugroziti naš životni okoliš.

Tako su se prošle godine naši učenici bavili istraživanjem kvalitete morske vode u gruškoj luci i ispitivali utjecaj kruzera na kakvoću mora. 

Kako bi proširili svoja znanja i upoznali se s postupcima i opremom za oceonološka ispitivanja, za učenike su dogovorene radionice u suradnji s Odjelom za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku. 

U prvoj radionici održanoj 17. veljače 2022., učenici su pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Marijane Pećarević i izv. prof. dr. sc Josipa Mikuša analizirali uzorke morske vode iz lučice Orsan. 

Učenici su koristili uređaj Niskinov crpac kako bi dobili uzorak s točno određene dubine. Izmjerili su temperaturu, odredili količinu otopljenog kisika i salinitet dobivenog uzorka. Iznenadili su se kada su utvrdili vrlo niski salinitet na području lučice Orsan što su povezali s blizinom rijeke Omble kao i mogućnošću postojanja nekog izvora slatke vode poput vrulje.

Uz pomoć Secchi ploče utvrdili su veliku prozirnosti mora u lučici, a planktonskom mrežom su prikupili uzorke koje su kasnije promatrali u laboratoriju na mikroskopu i pod lupom. Učenici su istaknuli kako ih je posebno dojmio mikro svijet planktona na kojemu se temelji čitavi hranidbeni lanac u moru. Bili su zadovoljni što su profesorima Odjela mogli prezentirati rezultate svojih istraživanja provedenih u luci Gruž.

Rekli su nam kako jedva čekaju nove radionice i najavili nam svoje novo istraživanje kvalitete mora koje će provoditi u Uvali Lapad.   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here