Za podmirenje dijela dospjelih obveza bolnica prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, Vlada je osigurala ukupno 743 milijuna kuna. Dio sredstava namijenjen je za bolnice kojima je osnivač država, a dio za one kojima su osnivači županije.

Od ukupno nešto malo više od 302 milijuna kuna sredstava namijenjenih županijskim bolnicama, Opća bolnica Dubrovnik dobit će oko 31,2 milijuna kuna. Točnije 31.295.537,00 kuna.

Odluke se donose, objasnio je ministar zdravstva Vili Beroš, u cilju rješavanja problema vezanog uz dospjele i nepodmirene obveze u sektoru zdravstva, radi zadržavanja jednake razine zdravstvene zaštite na cijelom području Hrvatske, osiguranja nesmetanog funkcioniranja bolničkih zdravstvenih ustanova kojima je osnivač država, odnosno županije i podmirivanja njihovih dugova prema dobavljačima.

Novac je osiguran u proračunu na pozicijama Ministarstva zdravstva u ukupnom iznosu od 743.313.908 kuna, a u obzir je uzet kriterij dospjelosti nepodmirenih obveza starijih od 120 dana, na dan 30. travnja.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here