Za ponedjeljak, 30. kolovoz 2021. godine, s početkom u 10 sati sazvana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika. Na Dnevnom redu, kojeg u nastavku donosimo u cijelosti, nalazi se 30 točaka među kojima Prijedlog odluke o Izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “Babin kuk”, Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Komolac, Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Jakljan, Prijedlog odluke o ograničavanju korištenja jednokratne plastike za Grad Dubrovnik te ustanove i trgovačka društva u (su)vlasništvu Grada Dubrovnika, te izvješća o radu javnih ustanova u kulturi Grada Dubrovnika.

Dnevni red

1.Vijećnička pitanja.

2.Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “Babin kuk”.

3. Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Komolac.

4.Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Jakljan.

5. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu.

6. Prijedlog odluke o ograničavanju korištenja jednokratne plastike za Grad Dubrovnik te ustanove i trgovačka društva u (su)vlasništvu Grada Dubrovnika

7. Prijedlog odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada Dubrovnika.

8.Prijedlog odluke o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi – Groblje Boninovo.

9.Prijedlog zaključka o povjeravanju provedbe Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a “Starim gradom Dubrovnikom” javnoj ustanovi Zavod za obnovu Dubrovnika.

10.Prijedlog zaključka  o davanju suglasnosti na tekst Dodatka II Ugovoru o donaciji sa Zakladom CABOGA Stiftung.

11.Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o osnivanju prava  služnosti radi polaganja priključnog elektroenergetskog kabelskog voda 2×10 (20)  kV za TS 10(20)/0,4 kV PRIJEVOR 2,sa društvom HEP Ods d.o.o., Elektrojug Dubrovnik.

12.Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa.

13.Prijedlog zaključka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za Dječji vrtić.

14.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 1237 k.o. Gromača u površini od 22 m2.

15.Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine zemljišnoknjižne oznake čest. zem. 1333/1 k.o. Gruž (s.i.) u površini od 5 m2.

16.Prijedlog zaključka o sporazumnom raskidu Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom sa Zavodom za hitnu medicinu DNŽ-e.

17.Prijedlog zaključka o sklapanju Dodatka Ugovoru o kupoprodaji nekretnine s Islamskom zajednicom u Hrvatskoj.

18. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dom Marina Držića za 2020. godinu.

19. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik za 2020. godinu.

20. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre za 2020. godinu.

21. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovački muzeji Dubrovnik za 2020. godinu.

22. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar za 2020. godinu.

23. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Folklorni ansambl „Linđo“ za 2020. godinu.

24. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Gradsko kazalište Marina Držića za 2020. godinu.

25. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik za 2020. godinu.

26. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik za 2020. godinu.

27. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Prirodoslovni muzej Dubrovnik 2020. godinu.

28. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik za 2020. godinu.

29. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2020.  godinu.

30. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Rezervat Lokrum za 2020. godinu s pripadajućom financijskom dokumentacijom.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here