Gradonačelnik Mato Franković imenovao je svoje savjetnike na mandat od četiri godine. Savjetnici gradonačelnika svoj će posao obavljati bez naknade, obavijestili su iz Gradske uprave.

Imenovane su sljedeće osobe:

Filip (Marinko) Žaja imenovan je savjetnikom gradonačelnika Grada Dubrovnika za turizam i komunalne poslove;

Olga Muratti imenovana je savjetnicom gradonačelnika Grada Dubrovnika za podizanje kvalitete života osoba treće životne dobi;

Nikola Pavlović imenovan je savjetnikom gradonačelnika Grada Dubrovnika za proračun i financije;

Nikolina Klaić imenovana je savjetnicom gradonačelnika Grada Dubrovnika za europske fondove.

Rješenjima o imenovanju savjetnicima gradonačelnika propisano je da prate stanje u područjima za koje su imenovani, prate ostvarivanje utvrđenih ciljeva i planova, daju mišljenja i prijedloge o aktima koje donosi i/ili predlaže gradonačelnik u tom području te obavljaju i druge poslove koje im povjeri gradonačelnik.

Na temelju članka 48. stavka 3. točke 17. Statuta Grada Dubrovnika Gradonačelnik, kao nositelj izvršne vlasti, osniva savjetodavna tijela i imenuje članove savjetodavnih tijela radi davanja stručnih mišljenja i predlaganja rješavanja određenih pitanja iz područja koja ne spadaju u uži djelokrug upravnih tijela Grada Dubrovnika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here