Društvo Dubrovačka baština d.o.o. raspisalo je natječaj za davanje u zakup montažnih drvenih kućica na unaprijed određenim lokacijama i to na Stradunu, Pilama (Brsalje), Gundulićevoj poljani, Uvali Lapad, Gružu i Mokošici u okviru održavanja manifestacije „Dubrovački zimski festival“ u razdoblju od 27. studenog 2021. godine do 06. siječnja 2022. godine. Prošle godine kućica nije bilo kao niti koncerata i velikih okupljanja, a Festival se održao prema C varijatni i preporukama Stožera.

Ove godine planirano je davanje u zakup 21 kućice i to kako slijedi:

10 (deset) kućica na Stradunu s pripadajućom opremom, kao prigodnih prodajnih mjesta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Pod pripadajućom opremom smatraju se 4(četiri) stola i po 4 (četiri) stolice po svakom stolu uz kućicu.

4 (četiri) kućice na Pilama (Brsalje) s pripadajućom opremom, kao prigodnih prodajnih mjesta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Pod pripadajućom opremom smatraju se 4 (četiri) stola i po 4 (četiri) stolice po svakom stolu uz kućicu.

4 (četiri) kućice na Gundulićevoj poljani s pripadajućom opremom, kao prigodnih prodajnih mjesta za obavljanje ugostiteljske djelatnosi. Pod pripadajućom opremom smatraju se 4 (četiri) stola i po 4 (četiri) stolice po svakom stolu uz kućicu.

1 (jedna) kućica u Uvali Lapad s pripadajućom opremom, kao prigodno prodajno mjesto za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Pod pripadajućom opremom smatraju se 4 (četiri) stola i po 4 (četiri) stolice po svakom stolu uz kućicu.

1 (jedna) kućica u Gružu s pripadajućom opremom, kao prigodno prodajno mjesto za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Pod pripadajućom opremom smatraju se 4 (četiri) stola i po 4 (četiri) stolice po svakom stolu uz kućicu.

1 (jedna) kućica u Mokošici s pripadajućom opremom, kao prigodno prodajno mjesto za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Pod pripadajućom opremom smatraju se 4 (četiri) stola i po 4 (četiri) stolice po svakom stolu uz kućicu.

Početna cijena zakupa kućice prema određenim lokacijama kako slijedi:

20.000,00 Kn + PDV za kućicu na Stradunu

16.000,00 Kn + PDV za kućicu na Gundulićevoj poljani

14.000,00 Kn + PDV za kućicu na Pilama (Brsalje)

10.000,00 Kn + PDV za kućicu na u Uvali Lapad

10.000,00 Kn + PDV za kućicu u Gružu

10.000,00 Kn + PDV za kućicu u Mokošici

DOSTAVA PONUDA

Ponude za javni natječaj se podnose osobno ili preporučenom poštom na adresu: „ Povjerenstvo Dubrovačkog zimskog festivala“, Pred Dvorom 1, (pisarnica Grada Dubrovnika), 20 000 Dubrovnik, s naznakom „ za Javni natječaj – zakup kućice“ – NE OTVARATI. Povjerenstvo će razmatrati samo one ponude koje su bez obzira na način dostave na njegovu adresu zaprimljene – zaključno do 28. listopada 2021. godine, do 10:00 sati. Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se uzimati u razmatranje.

ODABIR PONUDITELJA

Javno otvaranje ponuda bit će dana 28. listopada u 10:00 sati na adresi Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, u službenim prostorijama Grada Dubrovnika (Velika vijećnica). Javnom otvaranju ponuda imaju pravo prisustvovati ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje pisanog dokaza o ovlasti.

Odabrani ponuditelji će biti obaviješteni elektroničkom poštom o rezultatima Javnog natječaja najkasnije do 17. studenog 2021. godine. Ponuditelju čija ponuda nije odabrana vraća se iznos uplaćene jamčevine na njegov IBAN naznačen u ponudi u roku 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru ponuditelja. Ponuditelj koji zadovolji kriterije i uvjete iz ovog Javnog natječaja može ostvariti pravo na zakup samo jedne kućice.

Povjerenstvo „ Dubrovačkog zimskog festivala“ zadržava pravo poništenja Natječaja bez posebnog obrazloženja i pri tome ne snosi odgovornostprema ponuditeljima.

Detaljne obavijesti o Uvjetima natječaja i mikro-lokacijama zainteresirani mogu dobiti u prostorijama društva DUBROVAČKA BAŠTINA d.o.o., Branitelja Dubrovnika 7, Dubrovnik, ili na tel. 020/638 208 ili e-mail: info@dubrovackabastina.com.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here