Županijski sud u Zagrebu prihvatio je žalbu vlasnika Marine Frapa Franja Pašalića, odnosno njegove tvrtke Laguna Trade prema kojem se ukida rješenje Općinskog suda u Dubrovniku i predmet vraća prvostupanjskom tijelu u postupak.

Sutkinja toga suda Vlasti Mrzljak, poništila je prvostupanjsko rješenje Općinskog suda u Dubrovniku iz veljače ove godine kojim je odbijen zahtjev Lagune trade, odnosno Marine Frapa Dubrovnik da se zabrane radovi na proširenju Lapadske obale.

Među ostalim u presudi stoji i privremena mjera.

P R I V R E M E N A M J E R A

Zabranom protivnicima osiguranja GRAD DUBROVNIK, Dubrovnik, Pod Dvorom 1, OIB: 21712494719, TEXO MOLIOR d.o.o., Cavtat, Put od Cavtata 41, OIB: 14447744368 i IMPRESA CONSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L., Italija, 60019 Senigallia, Via Marche 38 da koriste nekretninu – česticu oznake u katastarskom operatu broj 5873 k.o. Dubrovnik upisane u posjedovnom listu broj 5803, a u zemljišnim knjigama oznake broj 990/1 k.o. Gruž upisane u zk.ul. 3409 k.o. Gruž.

Oduzima se iz posjeda protivnicima osiguranja GRAD DUBROVNIK, Dubrovnik, Pod Dvorom 1, OIB: 21712494719, TEXO MOLIOR d.o.o., Cavtat, Put od Cavtata 41, OIB: 14447744368 i IMPRESA CONSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L., Italija, 60019 Senigallia, Via Marche 38 nekretnina – čestica oznake u katastarskom operatu broj 5873 k.o. Dubrovnik upisane u posjedovnom listu broj 5803, a u zemljišnim knjigama oznake broj 990/1 k.o. Gruž upisane u zk.ul. 3409 k.o Gruž, te se ista predaje u posjed tužitelju, slobodna od svih stvari i osoba protivnika osiguranja koje su protivnici osiguranja dužni ukloniti odmah po donošenju ovog Rješenja o svom trošku.

Privremena mjera ostaje na snazi najduže do proteka petnaest dana nakon nastupanja uvjeta za ovrhu temeljem odluke suda u ovom parničnom postupku.

Žalba protiv ovog rješenja ne odgađa provedbu istog.

Podsjetit ćemo kako je na nedavno održanoj konferenciji za novinare gradonačelnik Mato Franković objasnio da je napokon postignut sporazum sa Marinom Frapa, odnosno njezinim vlasnikom Franom Pašalićem oko preraspodjele parkirališnih mjesta te koncesije na pomorsko dobro. Ostaje za vidjeti hoće li Pašalić blokirati radove na Lapadskoj obali ili će se situacija riješiti na obostranu korist.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here