sipan 2712

Vlada Republike Hrvatske, na 92. sjednici održanoj 23. prosinca, donijela je Odluku o donošenju Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. godine i Akcijskog plana 2021.-2023. za provedbu Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027.

Nacionalni plan razvoja otoka je srednjoročni akt strateškog planiranja razvoja otoka od nacionalnog značenja koji definira provedbu ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. u upravnom području razvoja otoka, sadrži posebne ciljeve povezane s državnim proračunom i okvir je za oblikovanje programa, projekata, mjera i aktivnosti koje se odnose na otoke u provedbenim programima tijela državne uprave i drugih javnopravnih tijela.

Sufinanciranje i provedba Nacionalnog plana razvoja otoka i Akcijskog plana osigurat će se iz sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova za financijsko razdoblje 2021.-2027., iz sredstava državnog proračuna i proračuna jedinica regionalne i lokalne samouprave te iz vlastitih učešća korisnika.

Više informacija dostupno je na službenoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

logotipi vidljivost

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Regionalne agencije DUNEA

Članak je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti informiranja projekta ‘Znanjem do EU fondova’ 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here