zelena digitalizacija

Vlada Republike Hrvatske donijela je Program razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima.

Program se donosi temeljem Zakona o gradnji i doprinosi provedbi Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, temeljnog državnog dokumenta za usmjeravanje razvoja u prostoru te postizanju strateškog cilja Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost u razvojnom smjeru Zelena i digitalna tranzicija Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. Njime će se stvoriti preduvjeti za bolju kvalitetu života i zdravlja ljudi i dati doprinos održivom društvenom, gospodarskom i prostornom razvoju.

Najznačajniji očekivani učinci provedbe Programa su:

– poticanje zelenih investicija
– otvaranje novih radnih mjesta i osnivanje novih tvrtki za potrebe izgradnje i održavanja zelene infrastrukture te proizvodnju i prodaju građevinskih i bioloških materijala
– ostvarivanje ušteda u potrošnji energije uz smanjenje izdataka građana za energiju
– smanjenje efekta toplinskih otoka i temperature u gradovima
– prilagođavanje klimatskim promjenama kao i ublažavanje posljedice tih promjena
– smanjenje emisije stakleničkih plinova te očuvanje i obnavljanje kvalitete zraka, vode i tla
– poboljšanje kvalitete urbanih područja preobrazbom napuštenih, nedovoljno korištenih i zapuštenih zemljišta
– poboljšanje kvaliteta života i uvjeta stanovanja u gradovima
– poboljšanje zdravlja ljudi i smanjenje ulaganja za liječenje bolesti
– proizvodnja hrane u urbanim vrtovima, staklenicima i zimskim vrtovima
– poboljšanje stanja i povećanje tržišne vrijednosti nekretnina
– poboljšanje kvalitete prostora i zgrada društvenog standarda
– povećanje svijesti o važnosti zelene infrastrukture.

Provedba Programa sufinancirati će se iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u novom financijskom razdoblju 2021. – 2027. godine te iz Mehanizma za oporavak i otpornost putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., u svrhu postizanja ciljeva te realizaciju mjera, aktivnosti i projekata predviđenih Programom.

Više informacija dostupno je na službenoj stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

logotipi vidljivost

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Regionalne agencije DUNEA

Članak je objavljen u sklopu provedbe aktivnosti informiranja projekta ‘Znanjem do EU fondova’ 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here