ribanje 0410

U organizaciji Regionalne agencije DUNEA u ponedjeljak, 11. listopada, s početkom u 10:00 sati u prostorijama Studentskog doma u Dubrovniku održat će se sjednica Osnivačke skupštine nove Lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG).

Skupštini će nazočiti predstavnici jedinica lokalne samouprave, te predstavnici gospodarskog i civilnog sektora koji će postati članovi budućeg FLAG-a.

Lokalna akcijska skupina u ribarstvu (eng. Fisheries Local Action Group) FLAG je partnerstvo predstavnika gospodarskog sektora ribarstva, civilnog i javnog sektora osnovano s namjerom izrade i provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR) svog područja i lakšeg povlačenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Najvažnija zadaća FLAG-a uključuje izradu i provedbu Lokalne razvojne strategije, te poticanje lokalnog stanovništva na predlaganje, izradu i provedbu razvojnih projekata.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here