bluefasma crna gora 

U organizaciji Privredne komore Crne Gore od 07. do 09. lipnja u Budvi u Crnoj Gori, organizirana je „Blue wave week“ konferencija, na kojoj su sudjelovali i predstavnici Regionalne agencije DUNEA.

Kroz trodnevnu konferenciju organizirano je više panela, na kojim su sudionici raspravljali o temama kružne i plave ekonomije, kao i o razvoju Sredozemnog mora kroz plavu ekonomiju. Jedna od tema je također bila i ekonomski aspekt prelaska na plavu ekonomiju, odnosno načinu na koji plava ekonomija može postati pokretačka snaga ekonomskog rasta.

Uz konferenciju, 09. i 10. lipnja, održan je i redovan sastanak BLUEfasma projekta na kojem je sudjelovao cjelokupan partnerski konzorcij. Sastanak je održan u Kotoru, a glavne teme bile su pregled dosadašnjih aktivnosti projekta, komunikacijski plan, kao i koraci za završetak projekta. U sklopu sastanka organiziran je i sastanak radne tematske grupe, te posjet Institutu za biologiju mora i akvariju u Kotoru.

Projekt BLUEfasma osmišljen je na način da integrira i provodi principe kružnog gospodarstva u ključne sektore plavog rasta, ribarstva i akvakulture kako bi na novi način pogodovali izoliranim otočnim i obalnim područjima Sredozemlja. Navedeno će se postići kroz osnaživanje inovacijskih kapaciteta malog i srednjeg poduzetništva i pomorskih klastera. Kružno gospodarstvo sprječava iscrpljivanje resursa zatvarajući krug za energiju i materijale, što dovodi do pametnog i održivog rasta kao ključnog zajedničkog cilja Sredozemlja.

Regionalna agencija DUNEA jedini je hrvatski partner na projektu, a vrijednost ovog projekta, ugovorenog u sklopu INTERREG Programa Mediteran 2014 – 2020 je 20.946.308,00 kuna. 85 % bespovratnih sredstava osigurano je kroz Europski fond za regionalni razvoj.

bluefasma logo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here